Lund kommunes stipend og støtteordninger

Lund kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Lund kommune.

Les mer om Lund kommunes stipend og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (4)
logo
Lund kommunes kulturstipend

Kulturstipend tildeles i henhold til retningslinjer vedtatt i oppvekst- og kulturutvalget. Formålet er å hjelpe kunstnere, kulturarbeidere, ledere eller tillitsvalgte til videreutvikling innenfor sitt område samt tjene som stimulans og inspirasjon til fortsatt innsats for kulturlivet i Lund.

De som søker stipend må grunngi sin søknad skriftlig. De som tildeles stipend må gi en kort skriftlig tilbakemelding til oppvekst- og kulturetaten etter at stipendet er brukt.

Tildeling vil skje ved Kulturkvelden

Stipendet utlyses på kommunens hjemmesider i februar/mars hvert år. Se lund.kommune.no for mer informasjon.

Privatpersoner
logo
Tilskudd til kulturarbeid for barn og ungdom

Lag og foreninger i Lund har anledning til å søke om Tilskudd til kulturarbeid for barn og ungdom.

 
Elektronisk søknadsskjema og retningslinjer ligger på Lund kommunes hjemmeside under "Kultur og Fritid".

https://skjema.lund.kommune.no/

 

Lag og foreninger som har flere avdelinger/grupper fremmer en felles søknad.

Søkerne må være tilhørende i Lund kommune.                   
Innvilget tilskudd vil bli utbetalt i løpet av juni 

SØKNADSFRIST:  1. APRIL 

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturpris

Lund kommunes kulturpris utdeles hvert annet år til enkeltpersoner eller lag/organisasjoner som har har nedlagt et særlig stort arbeid innen kulturområdet i Lund.  Prisen tildeles i henhold til statutter vedtatt i Oppvekst- og kulturutvalget og deles ut ved kommunens kulturarrangement i januar.

Alle innbyggere i Lund kommune kan komme med forslag til prisvinnere.

Forslag på kandidater må være skriftlig begrunnet og sendes: hilde.flotre@lund.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Spillemidler

Før søknad og før igangsetting av byggearbeid, må følgende være på plass:

  • Planene legges frem for oppvekst og kulturetaten. Anlegget må være en del av kommunens kulturplan for å være søknadsberettiget. Dette kan du søke om når som helst på året, og det er en fordel at er på plass i god tid før søknadsfristen 01. november (denne skal legges ved søknad om spillemidler). 
  • Eie eller leie forhold av eiendommen må være på plass.
  • Det er viktig at man ikke igangsetter byggingen eller prosjektet før det foreligger en idrettsfunksjonell forhandsgodkjenning, da dette vil være avslagsgrunn.


Når de tre overforstående punkter er på plass er du/dere søknadsberettiget. Gå inn på kulturdepartementet sin hjemmeside i linken under for innsending av søknad, fyll ut og husk alle vedlegg:  https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/idrettsanlegg/id487436/

Søkere av tilskudd plikter å gjøre seg kjent med vilkårene, se her http://www.regjeringen.no/Upload/KUD/Idrett/Publikasjoner/V-0732B-2014.pdf

Søknadsfrist for søknad om spillemidler til Lund kommune er 01. november hvert år.

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Lund kommunes stipend og støtteordninger