Åfjord kommunes legat og støtteordninger

Åfjord kommune tilbyr sine innbyggere flere legater, priser og støtteordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du bor i Åfjord kommune.

Les mer om Åfjord kommunes legat og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (5)
logo
Åfjord kommunes legat til verdig trengende formål


Støtte verdig trengende og verdig trengende formål i Åfjord sokn.

Kontaktperson:
Ingunn Aasan

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturmidler

Kulturmidler kan gis lag og organisasjoner i kommunen. Kulturmidlene skal bidra til å beholde og videreutvikle et variert kulturarbeid for barn og unge.

Søknadsfrist for kulturmidler er 1. mars. Du må søke elektronisk via Åfjord kommunes digitale skjemaportal.

Kontakt:
Jan Ove Berdahl
Sektorsjef, Kultur, idrett og frivillighet
jan.ove.berdahl@afjord.kommune.no 
901 09 289

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturprisen

Kulturprisen deles normalt ut under kulturuka i januar. Frist for å nominere kandidater er 1. november.
Kulturprisen består av at diplom og en kunstgjenstand til en samlet verdi av 5 000 kroner.

Prisen skal bidra til å gi bedre vilkår for kulturarbeidere i kommunen. Den skal også gi inspirasjon for dem som jobber med kultur.

Prisen skal dessuten være en honnør for oppofrende kulturarbeid.

Fristen for å foreslå kandidat er normalt 1. november hvert år. Man kan foreslå via et eget skjema som du finner på Åfjord kommunes digitale skjemaportal.. Det ligger under "Kultur, idrett og fritid". Man kan også sende brev til Åfjord kommune, Postboks 54, 7169 Åfjord.

Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Frivilligprisen

Frivilligprisen skal hedre arbeidet noen mennesker legger ned for andre.

Frist for å foreslå kandidater er 1. november.


Man kan foreslå kandidater via et eget skjema i RettpåSak (Åfjord kommunes digitale skjemaportal). Det ligger under "Kultur, idrett og fritid". Man kan også sende brev til Åfjord kommune, Postboks 54, 7169 Åfjord.

Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Næringsfond

Åfjord Kommune vedtar hvert budsjettår midler til kommunens eget næringsfond. Dette besluttes i budsjettmøte midten av desember hver år. Fondet har søknadsfrist 1.april og 1.okt hver år, om det er midler i fondet.

Åfjord Utvikling AS forvalter fondet på vegne av Fondsstyret/formannskapet. Åfjord Utvikling AS sin rolle er å vurdere innkomne søknader og innhente nødvendig informasjon. Åfjord Utvikling skriver sin innstilling, men fondsstyret er den endelige beslutningstaker og bevilger midlene.

Hva kan det søkes om støtte til?
Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører.

Bedrifter kan for eksempel få midler til markedsføring, mindre investeringer, opplæring, produktutvikling og nyetableringer.

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på:
I hvor stor grad tiltaket fremmer:

1. Nyetablering innen nye områder som Åfjord ikke har i dag.

2. Generell nyetablering

3. Økt aktivitet, sysselsetting samt verdiskaping basert på lokale behov og potensial.

4. Egenkapital inn i prosjektet

5. Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

 

Søknadsprosess
Gå inn på www.regionalforvaltning.no

1) Opprett ny bruker
2) Trykk på knappen «Ny søknad»
3) Velg Fylke
4) Velg støtteordningen «Åfjord Kommune Næringsfond Årstall»

Henvend deg til Åfjord Utvikling AS dersom du har problemer med dette.

Der gis ikke tilskudd til utgifter som allerede er påløpt, heller ikke til innfrielse av lån og annen gjeld, samt driftsrelaterte utgifter – eksempelvis kasseapparat, inventar, software, revisor og andre utgifter som er obligatoriske for å drive bedrift.

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post