Kommunal- og distriktsdepartementets tilskuddsordninger

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) administrerer flere tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du mer informasjon om hvilke ordninger du kan søke på.

Les mer om Kommunal- og distriktsdepartementets tilskuddsordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
KDD har ansvaret for politikkutforming og forvaltning innenfor en rekke sentrale samfunnsområder
Støtteordninger (2)
logo
Tilskudd til politiske partier

Statlig partistøtte gis til registrerte politiske partier på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå. Utbetaling av tilskudd forutsetter at partileddet har oppnådd stemmer ved sist foregående valg. På grunnlag av morpartiets stemmeandel, gis det også støtte til politiske partiers ungdomsorganisasjoner på nasjonalt og fylkeskommunalt nivå.

Tilskudd til partienes hovedorganisasjoner
Departementet utbetaler tilskuddet på grunnlag av søknad for hver stortingsvalgperiode.

Stemmestøtte fordeles som en fast sats per stemme beregnet på grunnlag av den årlige bevilgningen og resultatet fra sist foregående stortingsvalg.

Grunnstøtte utbetales dersom partiet fikk minst 2,5 prosent oppslutning på landsbasis eller vant minst ett mandat ved siste stortingsvalg. Grunnstøtten fordeles likt mellom disse partiene.

Tilskudd til partienes kommunale organisasjoner
Det er et krav om at kommunepartiet må ha en organisasjon i den respektive kommunen for å få støtte. Statsforvalteren utbetaler tilskuddet på grunnlag av søknad for hver kommunestyrevalgperiode.

Stemmestøtte utbetales fra første stemme uten sperregrense. Satsen beregnes på grunnlag av den årlige bevilgningen og resultatet fra sist foregående kommunestyrevalg.

Grunnstøtte bevilges til partienes kommuneorganisasjoner dersom partiet fikk minst 4,0 prosent oppslutning i kommunen eller vant minst ett mandat ved siste kommunestyrevalg. Grunnstøtten fordeles likt mellom disse partiene.

Tilskudd til partienes fylkesorganisasjoner
Det er et krav om at fylkeslaget må ha en organisasjon i det respektive fylket for å få støtte. Statsforvalteren utbetaler tilskuddet på grunnlag av søknad for hver fylkestingsvalgperiode.

Stemmestøtte utbetales fra første stemme uten sperregrense. Satsen beregnes på grunnlag av den årlige bevilgningen og resultatet fra sist foregående fylkestingsvalg.

Grunnstøtte bevilges til partienes fylkesorganisasjoner dersom partiet fikk minst 4,0 prosent oppslutning i fylket eller vant minst ett mandat ved siste fylkestingsvalg. Grunnstøtten fordeles likt mellom disse partiene.

Tilskudd til partienes fylkesungdomsorganisasjoner
Bevilgningen fordeles i samsvar med morpartiets del av det totale antallet stemmer som gikk til partier med fylkesungdomsorganisasjon. Statsforvalteren utbetaler tilskuddet på grunnlag av søknad for hver fylkestingsvalgperiode.

Tilskudd til de politiske partienes sentrale ungdomsorganisasjoner
Bevilgningen fordeles i samsvar med morpartiets del av det totale antallet stemmer som gikk til partier med sentral ungdomsorganisasjon. Departementet utbetaler tilskuddet på grunnlag av søknad for hver stortingsvalgperiode.

Les mer og finn lenke til søknadsportal på https://www.regjeringen.no/no/dep/kdd/kmd-tilskudd/Tilskudd-til-politiske-partier/id758018/

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskuddsmidler til prosjektskjønn

Innenfor skjønnsrammen til kommuner settes det av tilskuddsmidler til prosjektskjønn. KS og andre departementer kan søke om tilskudd. Ingen søknadsfrist.

Formålet med tilskuddet
Formålet med midlene er å bidra til utviklings- og fornyingsprosjekter i og for kommunesektoren. Prosjektene skal ha overføringsverdi til flere kommuner og/eller fylkeskommuner, og et opplegg for erfaringsspredning skal inngå i prosjektet.

Hvem kan få tilskudd?
Tilskudd kan gis til KS etter søknad. Departementet kan i særlige tilfeller gi tilskudd til prosjekter i kommuner eller fylkeskommuner som gjennomføres av andre departementer.

Les mer på https://prosjektskjonn.fylkesmannen.no/offentlig og på https://www.regjeringen.no/no/dep/kdd/kmd-tilskudd/skjonnstilskuddet/id713352/

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Kommunal- og distriktsdepartementets tilskuddsordninger