En ting er å finne stipender og legater som kan være aktuelt for deg å søke på, en annen ting er å faktisk få innvilget en søknad. Dette krever en viss innsats, for du kommer neppe langt hvis du kun bruker et par minutter på å skrible ned en slurvete søknad.

Dette bør tas like seriøst og krever like mye forarbeid som hvis du skulle skrevet et jobbsøknad til drømmejobben din. Her er hvordan du bør gå frem:

Når du har funnet ut hvilke stiftelser eller organisasjoner du vil sende en søknad til (finn gjerne flere!), bør du ta kontakt for å innhente utfyllende informasjon. Ikke bare for informasjonen skyld, men også for å la dem vite at du eksisterer og at du er interessert.

Du bør også undersøke hvordan de ønsker å motta søknaden – det er nemlig ulik praksis for om de bruker et særskilt søknadsskjema eller om de ønsker en skriftlig søknad i fritekst. 

 

Når du skal i gang med selve søknadene, er det lurt å skreddersy hver enkelt søknad ut fra kriteriene, akkurat som når man skriver en jobbsøknad. Felles for søknadene til stipend, fond og legater, er at du bør få med følgende punkter:

 

Hvem er du? Fortell kort om deg selv og fremhev erfaringer og annet som gjør deg kvalifisert til det konkrete stipendet. 

 

Hvorfor søker du? Utdyp hvorfor du søker og hva du skal bruke pengene til. De som deler ut stipendene vil selvfølgelig at pengene skal brukes riktig. Spesifiser utgiftene dine i en kostnadsplan for å vise hvordan pengene skal brukes. Hvilke utgifter som bør føres opp vil variere ut fra formålet med de ulike stipendene. 

 

Hvorfor akkurat deg? Du må være forberedt på at konkurransen om enkelte av stipendene kan være hard. Forsøk derfor å overbevise om at det er akkurat deg som fortjener stipendet. Her gjelder det med andre ord å legge Janteloven til side og ikke være redd for å  skryte av deg selv.

 

Tenk på formen: Som med jobbsøknader er det lurt å holde selve søknaden relativt kort. Som regel vil én A4-side være nok til å få frem alt som bør nevnes. Pass for all del på å luke bort eventuelle skrivefeil og rette opp i dårlig språk. Få gjerne noen som er stødig på rettskrivning til å lese korrektur.

 

Kontaktinformasjon: Ikke gjør deg vrien å få tak i ovenfor folk som vil gi deg penger. Ta med alt av relevant kontaktinformasjon, som postadresse, telefonnummer og e-post. Og styr unna epostkontoer med «artige» og useriøse brukernavn.

 

Anbefalingsbrev og referanser: Om du har anledning, be en lærer, arbeidsgiver eller annen relevant person om å skrive et anbefalingsbrev for deg. Du kan også oppgi kontaktinformasjon til referansepersonene, men husk i så fall å informere dem i forkant om at de kan bli kontaktet. 

 

Få med vedleggene: Det finnes forskjellige krav til hva som skal legges ved søknaden. Det vanligste er å måtte legge ved CV, vitnemål, kursbevis / sertifikater, helseerklæring, prosjektplaner, attester eller bevis på folkeregistrert adresse. Undersøk hva som kreves til de ulike stipendene.

 

Lykke til!