Clara Lachmanns fond til fremme av skandinavisk fellesfølelse

Stiftelsens ändamål: Den 26 mars 1920 förordnade Clara Lachmann i sitt testamente att fondkapitalet,
ca 2.000.000 kr, skulle användas för att främja den skandinaviska samkänslan. Hon angav två områden, dels “beredande av tillfälle åt personer, tillhörande något av de skandinaviska länderna, att lära känna inrättning och förhållanden i något av de andra länderna eller att där idka studier vid skolor eller universitet”, dels “spridande – genom utgivande av publikationer eller annat sätt, som finnes lämpligt – av upplysning om de skandinaviska ländernas och folkens förhållanden samt betydelsen av deras sammanhållning”. Härutöver stadgades det generella ändamålet “stödjande av det skandinaviska samarbetet på alla områden, där sådant må befinnas nyttigt och ändamålsenligt”.

Dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no.

Les mer om Clara Lachmanns fond til fremme av skandinavisk fellesfølelse
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
Støtteordninger (1)
logo
Clara Lachmanns fond til fremme av skandinavisk fellesfølelse

Mer informasjon om Clara Lachmanns fond til fremme av skandinavisk fellesfølelse vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Clara Lachmanns fond til fremme av skandinavisk fellesfølelse.

Organisasjoner og foreninger
Bedrifter og næringsliv

Aktuelle utlysinger hos Clara Lachmanns fond til fremme av skandinavisk fellesfølelse

C
ANSÖKAN Stiftelsen Clara Lachmanns fond är en skandinavisk stiftelse som har till ändamål att främja den skandinaviska samkänslan. Bidrag, vanligen i storleksordningen SEK 4.000 till maximalt 50.000, kan beviljas till följande ändamål: Exkursioner, studieresor i grupp, kursverksamhet och läger i något av de skandinaviska länderna. Anordnande av kongresser, möten och symposier i något av de skandinaviska länderna. Deltagande i sådana kongresser, möten och symposier. Spridande av upplysning och förståelse för de skandinaviska ländernas och folkens förhållanden samt betydelsen av deras sammanhållning t. ex. genom publikationer och kulturell verksamhet. Endast i undantagsfall lämnas bidrag till publicering av vetenskapliga rapporter eller utgivande av doktorsavhandlingar, jubileums- och festskrifter. Övrigt som kan befrämja den skandinaviska samkänslan.
Ikke spesifisert

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Clara Lachmanns fond til fremme av skandinavisk fellesfølelse