Clara Lachmanns fond til fremme av skandinavisk fellesfølelse

Stiftelsens ändamål: Den 26 mars 1920 förordnade Clara Lachmann i sitt testamente att fondkapitalet,
ca 2.000.000 kr, skulle användas för att främja den skandinaviska samkänslan. Hon angav två områden, dels “beredande av tillfälle åt personer, tillhörande något av de skandinaviska länderna, att lära känna inrättning och förhållanden i något av de andra länderna eller att där idka studier vid skolor eller universitet”, dels “spridande – genom utgivande av publikationer eller annat sätt, som finnes lämpligt – av upplysning om de skandinaviska ländernas och folkens förhållanden samt betydelsen av deras sammanhållning”. Härutöver stadgades det generella ändamålet “stödjande av det skandinaviska samarbetet på alla områden, där sådant må befinnas nyttigt och ändamålsenligt”.

Dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no.

Les mer om Clara Lachmanns fond til fremme av skandinavisk fellesfølelse
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (1)
logo
Clara Lachmanns fond til fremme av skandinavisk fellesfølelse

Clara Lachmann Foundation er en skandinavisk stiftelse som har som formål å fremme skandinavisk sameksistens. Tilskudd, vanligvis i størrelsesorden SEK 4 000 til maksimalt 50 000, kan tildeles for følgende formål:

1. Utflukter, studieturer i grupper, kursaktiviteter og leirer i et av de skandinaviske landene.
2. Organisering av kongresser, møter og symposier i noen av de skandinaviske landene.
3. Deltakelse i slike kongresser, møter og symposier.
4. Formidling av opplysning og forståelse av forholdene i de skandinaviske land og folk og betydningen av deres samhold, for eksempel gjennom publikasjoner og kulturelle aktiviteter. Bare unntaksvis gis det tilskudd til publisering av vitenskapelige rapporter eller publisering av doktorgradsavhandlinger, jubileums- og festpublikasjoner.
5. Andre ting som kan fremme den skandinaviske fellesskapsfølelsen.

Søknadssystemet er åpent mellom 1. september og 15. mars. Beslutninger vil bli kunngjort i mai.

Les mer her:

https://www.claralachmann.org/ansokan/

Organisasjoner og foreninger
Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Clara Lachmanns fond til fremme av skandinavisk fellesfølelse