NBI-stipendet

NBI eller Norsk barnebokinstitutt utvikler og formidler kunnskap om litteratur for barn og unge, arbeider for å styrke forskningen på fagfeltet, bygger opp kunstnerisk utviklingsarbeid, tilbyr kurs og utdanninger i barne- og ungdomslitteratur, arrangerer åpne seminarer og har en utstrakt formidlings- og informasjonsvirksomhet.

Annethvert år deles Kari Skjønsbergprisen ut til en velfortjent forsker mens NBI-stipendet deles ut til et aktuelt barnelitterært forskningsprosjekt, begge deler med midler fra stiftelsen Kari Skjønsbergs fond.

Dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no. Informasjon er hentet fra barnebokinstituttet.no

Les mer om NBI-stipendet
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (1)
logo
NBI-stipendet

Fondets formål er å rekruttere og stimulere til forskning og forskningsformidling innen fagfeltet barne- og ungdomslitteratur, enten i form av vitenskapelig eller kunstnerisk arbeid. Det vil si at forskningen enten kan foregå på barne- og ungdomslitteratur eller gjennom kunstnerisk arbeid med barne- og ungdomslitteratur. I begge tilfeller skal arbeidet ha en utforskende karakter, og resultatet skal være delbart. Aktuelle formidlingsformer kan være bok, vitenskapelig artikkel eller avhandling, utstilling, film, podkast.

Stipendet er på kr 100 000

Mottakeren av NBI-stipendet forplikter seg til å presentere arbeidet i regi av Norsk barnebokinstitutt. Formidlingssjanger (foredrag, rapport e.l.) må fremgå av søknaden, men kan endres etter godkjenning av styret i Kari Skjønsbergs fond. Tidspunktet for presentasjonen avtales også med styret.

Søknaden skal inneholde:

• Kort tekst, der søkeren redegjør for motivasjon for å arbeide med prosjektet
• CV
• Prosjektbeskrivelse på 1–3 sider med problemstilling, materiale, teori og metode, tidsplan og plan for presentasjonen

Søknaden skal skrives på et skandinavisk språk og sendes på e-post til: post@barnebokinstituttet.no

Neste søknadsfrist er i 2024.

Les mer på: barnebokinstituttet.no/forskning/nbi-stipendet/

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om NBI-stipendet