Anthonstiftelsen støttet i 2019 Høybråten, Fossum, og Stovner Sokn
med 50 000 kroner

Prosjekt faglig verksted mv

Det er ønskelig å tilby ungdom på Stovner videregående skole et tilbud om et faglig verksted og værested med gratis matservering. Skolen har meldt behov for dette.

Det er av stor betydning for elevene fra området, som har problemer med å finne ro til lekser hjemme pga stor trangboddhet, å kunne ha et rolig og stabilt læringssted med forberedelser til prøver og fordypning i de enkeltes utfordringer, og ikke minst bli kjent med flere ungdommer over et måltid mat. Det planlegges et ukentlig tilbud som eventuelt kan utvides.

Hva er hovedmålet med prosjektet?

Hovedmålet er å tilby faglig verksted/leksehjelp til ungdom og servering av varm mat. Stovner videregående skole har meldt behov for dette, et faglig verksted med matservering, slik at elevene får et godt grunnlag for læring. Elever i vg 3 tenkes engasjert som leksehjelpere. I forlengelsen av tilbudet tenker man å tilby brukerne engasjement/jobb som leksehjelpere for småskolen, et tilbud som er etablert i samarbeid med bydel Stovner.