Prinsesse Martha Louises Fond

Prinsessens fond ble opprettet 15. september 1972. Avkastningen av fondets kapital brukes til å støtte tiltak i Norge til hjelp for barn med funksjonshemming.

Tildeling fra fondet skal gå til tiltak i regi av organisasjoner og institusjoner, og komme flest mulig barn til gode. Tiltak som stimulerer til egenaktivitet hos barna prioriteres. Målgruppen er barn med funksjonshemming under 16 år.

Det legges vekt på at midlene som deles ut skal komme barn direkte til gode og ikke brukes til å dekke vanlige driftsutgifter. Det tas sikte på å dekke behov som det ikke er en oppgave for stat eller kommune å bevilge midler til. Pengene blir derfor øremerket tiltak som kan gi barn glede i deres daglige tilværelse. Det legges vekt på at tiltakene som får støtte skal gå til aktiviteter for barna.

 

Dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no. Informasjon er hentet fra kongehuset.no

Les mer om Prinsesse Martha Louises Fond
Fakta
Antall stipender
Ikke spesifisert
Årlig utdeling
Ikke spesifisert
Se alle fakta
Organisasjonsprofil
Vi ser etter
Utlysing
Ikke spesifisert
Støtteordninger (1)
logo
Prinsesse Martha Louises Fond

Mer informasjon om Prinsesse Martha Louises Fond vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Prinsesse Martha Louises Fond.

Private / enkeltpersoner

Aktuelle utlysinger hos Prinsesse Martha Louises Fond

Typiske mottakere er lokallag av ulike organisasjoner som arbeider til beste for barn med funksjonshemming eller idrettslag som inkluderer barn med funksjonshemming i sitt tilbud. Det blir gitt støtte til et bredt spekter av tiltak som for eksempel aktivitetsleirer, festivaler og familiehelger.
Ikke spesifisert

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Prinsesse Martha Louises Fond