Prinsesse Märtha Louises Fond

Prinsessens fond ble opprettet 15. september 1972. Avkastningen av fondets kapital brukes til å støtte tiltak i Norge til hjelp for barn med funksjonshemming.

Tildeling fra fondet skal gå til tiltak i regi av organisasjoner og institusjoner, og komme flest mulig barn til gode. Tiltak som stimulerer til egenaktivitet hos barna prioriteres. Målgruppen er barn med funksjonshemming under 16 år.

Det legges vekt på at midlene som deles ut skal komme barn direkte til gode og ikke brukes til å dekke vanlige driftsutgifter. Det tas sikte på å dekke behov som det ikke er en oppgave for stat eller kommune å bevilge midler til. Pengene blir derfor øremerket tiltak som kan gi barn glede i deres daglige tilværelse. Det legges vekt på at tiltakene som får støtte skal gå til aktiviteter for barna.

 

Dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no. Informasjon er hentet fra kongehuset.no

Les mer om Prinsesse Märtha Louises Fond
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
Utlysing
Utlysing
Ikke spesifisert
Støtteordninger (1)
logo
Prinsesse Märtha Louises Fond

Prinsessens fond ble opprettet 15. september 1972. Avkastningen av fondets kapital brukes til å støtte tiltak i Norge til glede for barn med funksjonshemming.

Tildeling av midler skjer på Prinsesse Märtha Louises fødselsdag, 22. september, og søknadsfristen er 1. august.

Tildeling fra fondet skal gå til tiltak i regi av organisasjoner og institusjoner, og komme flest mulig barn til gode. Tiltak som stimulerer til egenaktivitet hos barna prioriteres. Målgruppen er barn med funksjonshemming under 16 år.

Det legges vekt på at midlene som deles ut skal komme barn direkte til gode og ikke brukes til å dekke vanlige driftsutgifter. Det tas sikte på å dekke behov som det ikke er en oppgave for stat eller kommune å bevilge midler til. Pengene blir derfor øremerket tiltak som kan gi barn glede i deres daglige tilværelse. Det legges vekt på at tiltakene som får støtte skal gå til aktiviteter for barna.

Det skjer bare unntaksvis at noen mottar midler mer enn to år på rad. Bidrag ytes normalt ikke til enkeltpersoner. Styret behandler ikke søknader for arrangementer som har funnet sted på eller før 22. september.

Les mer og søk elektronisk på kongehuset.no

Privatpersoner

Aktuelle utlysinger hos Prinsesse Märtha Louises Fond

P
Typiske mottakere er lokallag av ulike organisasjoner som arbeider til beste for barn med funksjonshemming eller idrettslag som inkluderer barn med funksjonshemming i sitt tilbud. Det blir gitt støtte til et bredt spekter av tiltak som for eksempel aktivitetsleirer, festivaler og familiehelger.
Ikke spesifisert

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Prinsesse Märtha Louises Fond