Stiftelsen Smebøls Landbrukslegat

Smebøls Landbrukslegat har som formål å styrke landbruksnæringens anseelse blant befolkningen, særlig i Akershus. Dette gjøres ved å gi støtte til aktviteter som tar sikte på å gi økt informasjon om landbruket, styrke samarbeidet og kontakten mellom ulike landbruksmiljøer om faglig aktivitet og informasjonsvirksomhet. Videre kan det ytes bidrag til ulike prosjekter, herunder prosjekter i regi av studenter, og faglige tiltak som har til formål å fremme landbruket i bynære områder.

Les mer om Stiftelsen Smebøls Landbrukslegat
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (1)
logo
Smebøls Landbrukslegat

Formål (fra vedtektenes §2):

Legatets formål er å styrke landbruksnæringens anseelse blant befolkningen, særlig i Akershus, herunder å styrke aktiviteter som tar sikte på å gi økt informasjon om landbruket, styrke samarbeidet og kontakten mellom ulike landbruksmiljøer om faglig aktivitet og informasjonsvirksomhet. Videre kan det ytes bidrag til ulike prosjekter, herunder prosjekter i regi av studenter, og faglige tiltak som har til formål å fremme landbruket i bynære områder.

Skriftlig søknad skal være på legatets eget søknadsskjema. Eventuelle tilleggsdokumenter vedlegges. Vedlegg skal være nummerert og antall vedlegg skal anføres på søknadsskjemaet. 

Søknadsskjema fås ved å kontakte Akershus Bondelag, og skal sendes til akershus@bondelaget.no
Tildelte midler utbetales med 50% ved tilsagn og 50% etter sluttføring av støttet aktivitet. Det kreves rapport over den aktivitet som er støttet.

Søknadsfrist for 2023 er 01.11.2022

Vi mottar søknader opp til kr. 20 000

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Kontaktperson

Organisasjonssjef