Psoriasis- og eksemforbundets forskningsfond

Psoriasis- og eksemforbundet er en landsomfattende interesseorganisasjon for personer med psoriasis, atopisk eksem, hidradenitis suppurativa (HS), kronisk urtikaria og psoriasisartritt.

Psoriasis- og eksemforbundet har et eget forskningsfond til støtte av forskning innen psoriasis, psoriasisartritt, atopisk eksem og andre hudsykdommer. Både fylkes- og lokallag, privatpersoner og bedrifter/institusjoner er velkomne til å støtte fondet.

Dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no. Informasjon er hentet fra hudportalen.no

Les mer om Psoriasis- og eksemforbundets forskningsfond
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
Støtteordninger (1)
logo
Psoriasis- og eksemforbundets forskningsfond

Psoriasis- og eksemforbundet har et eget forskningsfond til støtte av forskning innen psoriasis, psoriasisartritt, atopisk eksem og andre hudsykdommer. Både fylkes- og lokallag, privatpersoner og bedrifter/institusjoner er velkomne til å støtte fondet.

I statuttene til forskningsfondet heter det at:

  • Forskningsfondet skal tilføres midler fra andelen av det netto overskudd som landslotteriet gir hvert år, og fra øremerkede gaver.
  • Forbundet skal til enhver tid ha et forskningsråd bestående av to dermatologer og to tillitsvalgte. Nåværende praksis er at søknader om stipend til forskning gjennomgås av Psoriasis- og eksemforbundets medisinske råd (link), som retter sin anbefaling til endelig vedtak i sentralstyret (link).
  • Alle søknader om forskningsstipender skal på forhånd være forelagt forskningsrådet (medisinsk råd) til behandling. Forskningsrådet skal avgi skriftlig innstilling på innkomne søknader.
  • Forskningsstipender skal normalt utdeles en gang hvert tredje år, under forbundets landsmøte. I spesielle tilfeller kan det gjøres unntak fra denne regelen. Utdeling av stipender utlyses god tid i forveien.
  • Forskningsstipender kan gis til medisinsk forskning, sosialmedisinsk forskning eller forskning vedrørende alternative behandlingsmetoder.
  • Sentralstyret skal alltid treffe de endelige vedtak om utdeling av stipender.
  • Hvert tredje år kan det brukes inntil 25 % av forskningsfondet til stipendier.

Les mer på hudportalen.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Aktuelle utlysinger hos Psoriasis- og eksemforbundets forskningsfond

P
Mer informasjon om Norsk Psoriasisforbunds forskningsfond vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Norsk Psoriasisforbunds forskningsfond.
Ikke spesifisert

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Psoriasis- og eksemforbundets forskningsfond