Anthonstiftelsen støttet i 2019 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Vestfold
med 72 250 kroner

Om prosjektet

Vanligvis bruker vi nærområdet til aktivitet, men en tur til Dyreparken i Kristiansand har lenge vært et ønske fra familiene tilknyttet Fritidshuset. Vi ønsker å kunne tilby en dagstur til ca. 15 familier hvor alt er inkludert. En tur til Dyreparken er noe disse familiene ikke har anledning til å påkoste selv. Vi vet at det er en signifikant sammenheng mellom dårlig familieøkonomi og psykiske helseproblemer hos barn. Stadig flere barn og unge føler seg utenfor som følge av dårlig økonomi. Barn og unge fra lavere sosiale lag er også mer utsatt for mobbing. Vi ønsker at barna skal komme til bake på skolen i august, og kunne fortelle om en flott tur med mange gode opplevelser. En tur som helt sikkert mange av de andre klassekameratene også har gjennomført. Vi vil at denne turen skal være som den er for de fleste andre barn som reiser på en slik tur med foreldrene sine. Det inkluderer god mat i en restaurant, is og en suvenir fra turen.

Hva er hovedmålet med prosjektet?

Barn i lavinntektsfamilier kan delta i ferie- og fritidsaktiviteter på lik linje med andre barn på tross av familiens utfordrende økonomiske situasjon. Redusere mobbing, fattigdom, bedre psykisk helse

Beskrivelse av stiftelsen/organisasjonen

Kirkens Bymisjon er en ideell organisasjon som driver sosialt arbeid i Norge på et kristent humanistisk grunnlag. Arbeidsfeltene er rusomsorg, psykisk helsevern, barnevern og familiearbeid, eldreomsorg, prostitusjonstiltak, arbeidstiltak, mangfoldsarbeid og kirkelige aktiviteter.