Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening er en fagforening for sakprosaforfattere og oversettere av sakprosa.

Les mer om Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
Utlysing
Utlysing
Ikke spesifisert
Støtteordninger (9)
logo
Prosjektstipend til forfattere

Hensikten med stipendet er å støtte forfatterens arbeid med et manus til bok eller annen faglitterær publikasjon. Du kan søke om 1–12 månedsverk, hvert månedsverk er på 34 000 kroner (2022). Stipendet utlyses i to ganger i året, med stipendperiodene september–oktober og mars–april.

Hvem kan søke?
• Alle som har et prosjekt av faglitterær karakter kan søke prosjektstipend.
• Du kan søke stipend selv om du ikke er medlem av NFFO.
• Du kan også søke stipend selv om du ikke har skrevet og utgitt en sakprosabok.

Søknadsfrist
Utlysning primo mars 2023 og frist 14. april 2023 klokken 15.00.

Hvordan søker jeg?
Du søker ved å fylle ut søknadsskjema i brukerportalen Min side på nffo.no

Les mer på https://nffo.no/stipender/forfattere/prosjektstipend

Privatpersoner
logo
Prosjektstipend til oversettere

Hensikten med stipendet er å støtte oversetterens arbeid med et manus til bok eller annen faglitterær publikasjon. Du kan søke om 1–12 månedsverk, hvert månedsverk er på 34 000 kroner (2022).

Hvem kan søke?
• Alle som har et prosjekt av faglitterær karakter kan søke prosjektstipend.
• Du kan søke stipend selv om du ikke er medlem av NFFO.
• Du kan også søke stipend selv om du ikke har oversatt og utgitt en sakprosabok.

Søknadsfrist
Løpende søknadsfrist

Hvordan søker jeg?
Du søker ved å fylle ut søknadsskjema i brukerportalen Min side på nffo.no

Les mer på https://nffo.no/stipender/oversettere/prosjektstipend

Privatpersoner
logo
Treårig arbeidsstipend for frilansforfattere

Hensikten med stipendet er å støtte frilansforfattere for at de skal kunne realisere langsiktige og tidkrevende prosjekter og skriveprosesser. Det deles ut fem stipender i året og stipendet skal resultere i minst én bok eller en annen faglitterær utgivelse. Hvert arbeidsstipend er på 286 500 kroner i året (2022), noe som tilsvarer 859 500 korner til sammen i løpet av en treårsperiode.

Hvem kan søke?
• Arbeidsstipendet gis til deg som er frilandsforfatter og arbeider med manus til en eller flere sakprosautgivelser. Stipendperioden regnes fra det tidspunktet du får tildelt stipend og tre år frem i tid.
• Du kan søke stipend selv om du ikke er medlem av NFFO. Hvis du blir tildelt stipend kreves det at du er frilans minst 50 % av arbeidstiden i perioden du jobber med prosjektet.
• For å komme i betraktning til stipendet bør du være en merittert sakprosaforfatter. Du må derfor ha skrevet minst 100 sider (eller 200 000 tegn med mellomrom) utgitt sakprosa for å kvalifisere som søker.

Søknadsfrist
Utlysning primo mars 2023 og frist 14. april 2023 klokken 15.00

Hvordan søker jeg?
Du søker ved å fylle ut søknadsskjema i brukerportalen Min side på nffo.no

Les mer på https://nffo.no/stipender/forfattere/tre%C3%A5rig-arbeidsstipend-til-frilansforfattere

Privatpersoner
logo
Ettårig arbeidsstipend for frilansoversettere

Hensikten med stipendet er å støtte frilansoversettere for at de skal kunne arbeide med tidkrevende sakprosaprosjekter. Det deles ut ett stipend i året og stipendet skal resultere i minst én bok eller en annen faglitterær utgivelse. Arbeidsstipendet er på 286 500 kroner i året (2022).

Hvem kan søke?
• Arbeidsstipendet gis til deg som er frilandsoversetter og arbeider med oversettelser til en eller flere sakprosautgivelser. Stipendperioden regnes fra det tidspunktet du får tildelt stipend.
• Du kan søke stipend selv om du ikke er medlem av NFFO. Hvis du blir tildelt stipend kreves det at du er frilans minst 50 % av arbeidstiden i perioden du jobber med prosjektet.
• For å komme i betraktning til stipendet bør du være en merittert sakprosaoversetter. Du må derfor ha oversatt minst 100 sider (eller 200 000 tegn med mellomrom) utgitt sakprosa for å kvalifisere som søker.

Søknadsfrist
Utlysning primo mars 2023 og frist 14. april 2023 klokken 15.00

Hvordan søker jeg?
Du søker ved å fylle ut søknadsskjema i brukerportalen Min side på nffo.no

Les mer på https://nffo.no/stipender/oversettere/ett%C3%A5rig-arbeidsstipend-til-frilansoversettere

Privatpersoner
logo
Aktualitets- og debattstipend til forfattere

Hensikten med stipendet er å støtte forfattere for at de skal kunne realisere prosjekter som på grunn av sin aktualitet har sin hensikt å inngå i eller skape samfunnsdebatt. Du kan søke om 1–3 månedsverk, hvert månedsverk er på 34 000 kroner (2022).

Hvem kan søke?
• Alle som har et prosjekt av faglitterær karakter som skal skrives på norsk eller samisk kan søke Aktualitets- og debattstipend.
• Du kan søke stipend selv om du ikke er medlem av NFFO.
• Du kan også søke stipend selv om du ikke har skrevet og utgitt en sakprosabok.
• Bokprosjektet du søker støtte til må utgis innen seks måneder etter du har søkt stipendet. Tidsplanen må kunne bekreftes av forlaget.

Søknadsfrist
Løpende søknadsfrist

Hvordan søker jeg?
Du søker ved å fylle ut søknadsskjema i brukerportalen Min side på nffo.no

Les mer på https://nffo.no/stipender/forfattere/aktualitets-og-debattstipend

Privatpersoner
logo
Reise- og diversestipend for forfattere

Hensikten med reise- og diversestipend er å støtte forfatterens faglitterære virksomhet. Førstegangs reise- og diversestipend er på kr 25 000. Øvrige reise- og diversestipend er på kr 30 000.

For å kvalifisere til førstegangs reise- og diversestipend, må du ha skrevet og fått godkjent faglitteratur på minst 100 trykte sider / 200 000 tegn med mellomrom.

Du søker reise- og diversestipend ved å sende inn søknad på Min side på nffo.no.

Les mer på https://nffo.no/stipender/forfattere/reisestipend

Privatpersoner
logo
Honnørstipend og utvidet honnørstipend til oversettere

Hvis du er 67 år eller eldre i søknadsåret, og har oversatt og utgitt godkjent faglitteratur på til sammen minst 5.000.000 tegn med mellomrom eller tilsvarende omfang, kan du søke honnørstipend. Honnørstipend tildeles bare én gang og er på kr 25 000.

Det finnes også et utvidet honnørstipend på kr 30 000. Dette stipendet er behovsprøvd og tar utgangspunkt i inntekten din.

Du må være innlogget på Min side på nffo.no for å fylle ut søknadsskjemaet om honnørstipend og sende den inn.

Les mer på https://nffo.no/stipender/oversettere/honn%C3%B8rstipend-og-utvidet-honn%C3%B8rstipend

Privatpersoner
logo
Honnørstipend og utvidet honnørstipend til forfattere

Honnørstipend tildeles forfattere som er fylt 67 år senest i søknadsåret, og som har skrevet og utgitt minst 8 bøker, hver på minst 100 trykte sider / 200 000 tegn med mellomrom. Honnørstipend tildeles bare én gang og er på kr 25 000.

Det finnes også et utvidet honnørstipend på kr 30 000. Dette stipendet er behovsprøvd og tar utgangspunkt i inntekten din.

Du må være innlogget på Min side på nffo.no for å fylle ut søknadsskjemaet om honnørstipend og sende den inn.

Les mer på https://nffo.no/stipender/forfattere/honn%C3%B8rstipend-og-utvidet-honn%C3%B8rstipend

Privatpersoner
logo
Reise- og diversestipend for oversettere

Hensikten med reise- og diversestipend er å støtte reiser som er relevante for oversetterens faglitterære virksomhet. Førstegangs reise- og diversestipend er på kr 25 000. Øvrige reise- og diversestipend er på kr 30 000.

For å kvalifisere til førstegangs reise- og diversestipend, må du ha oversatt og fått godkjent faglitteratur på minst 100 trykte sider / 200 000 tegn med mellomrom.

Du må være innlogget på Min side på nffo.no for å fylle ut søknadskjema om reise- og diversestipend og sende den inn.

Les mer på https://nffo.no/stipender/oversettere/reisestipend

Privatpersoner

Aktuelle utlysinger hos Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

N
Mer informasjon om Prosjektstipend til forfattere vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Prosjektstipend til forfattere. 
Ikke spesifisert
N
Mer informasjon om Prosjektstipend til oversettere vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Prosjektstipend til oversettere. 
Ikke spesifisert
N
Mer informasjon om Treårig arbeidsstipend for frilansforfattere vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Treårig arbeidsstipend for frilansforfattere.
Ikke spesifisert
N
Mer informasjon om Ettårig arbeidsstipend for frilansoversettere vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Ettårig arbeidsstipend for frilansoversettere.
Ikke spesifisert
N
Mer informasjon om Stipend til forfattere av aktualitets- og debattbøker vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Stipend til forfattere av aktualitets- og debattbøker.
Ikke spesifisert
N
Mer informasjon om Reisestipend til forfattere og oversettere vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Reisestipend til forfattere og oversettere.
Ikke spesifisert
N
Mer informasjon om Honnørstipend til forfattere og oversettere vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Honnørstipend til forfattere og oversettere.
Ikke spesifisert
N
Mer informasjon om Utvidet honnørstipend til forfattere og oversettere vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Utvidet honnørstipend til forfattere og oversettere.
Ikke spesifisert

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening