Anthonstiftelsen støttet i 2019 Oslo Krisesenter med 200 000 kroner

 

Hovedmålet med prosjektet

Prosjektet vil ha to ulike tilnærminger; 

- Del 1: etablere en samtalegruppe for barn som opplever/har opplevd vold i nære relasjoner. 

- Del 2: forebyggende arbeid rettet mot barne- og ungdomsskolene.

 

Beskrivelse av stiftelsen/organisasjonen

Oslo krisesenter utfører Oslo kommune sitt lovpålagte krisesenteroppdrag. Som eneste krisesenter i kommunen betjener Oslo Krisesenter hele Oslo kommunes befolkning. Krisesentertjenestene i Oslo Kommune ble i 2013 konkurranseutsatt. Oslo Krisesenter vant anbudsrunden, og skal på bakgrunn av dette ha ansvar for krisesentertilbudet i Oslo i 10 år framover. 

Oslo Krisesenter er et døgnåpent, lavterskel akutt-tilbud til kvinner, menn og deres barn utsatt for vold i nære relasjoner. Krisesenterets hovedmålsetning er å bistå mishandlede kvinner, menn og deres barn. Arbeidet skal drives etter prinsippet hjelp til selvhjelp, og gjennomføres på deres premisser. I tillegg skal Oslo Krisesenter arbeide for å bekjempe kvinneundertrykking, med særlig ansvar for å påpeke forhold i samfunnet som legitimerer, underbygger og opprettholder kjønnsbestemt vold i nære relasjoner.