Alvdal kommunes støtteordninger

Alvdal kommune tilbyr sine innbyggere støtte fra ulike fond og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Alvdal.

Les mer om Alvdal kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Alvdal kommune - midt i væla
Støtteordninger (6)
logo
Alvdal kommunes næringsfond

Alvdal kommunes egne næringsfond er delt opp i to potter, henholdsvis tiltaksfondet og kraftfondet.

Dersom du er nysgjerrig på eller ønsker kontakt med kommunens næringsapparat kan du ta kontakt med servicetorget eller direkte til administrativ eller politisk ledelse. Næringsarbeid er tverrfaglig og Alvdal kommune ønsker å bistå etablerere og næringsliv med kompetanse ut fra det behovet hver enkelt har. Dette innbefatter kommunens landbruksforvaltning og plan- og byggesaksavdelingen.

Du kan søke om tilskudd fra fondene på regionalforvaltning.no.

Les mer på alvdal.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Tilskudd til barn og unge

Alvdal kommune ved enhet for kultur lyser ut tilskuddsmidler øremerket tiltak for barn og unge.

Alvdal kommune er opptatt av kunnskapsutvikling, fellesskap og integrering, og vil prioritere søknader basert på ett eller flere av disse kriteriene:

• Tiltaket styrker barn og unges fritidstilbud.
• Tiltaket skaper en arena for inkludering og samhold på tvers av ulike etniske, sosiale og økonomiske bakgrunner blant barn og unge.
• Tiltaket er et aktivitets- eller kulturarrangement som hovedsakelig er rettet mot barn og unge.
• Tiltaket skaper en bedre hverdag for barn og unge.
• Tiltaket skaper økt aktivitet på et eller flere av kommunens mange aktivitets- og kulturarenaer.

Dersom du har en god idé, ta gjerne kontakt med Alvdal kommune (62 48 90 00) for en samtale. Vi vil gjerne høre fra deg!

Søknaden skal inneholde:

• Prosjektbeskrivelse
• Tidsramme
• Detaljert budsjett, med beskrivelse av alle inntekter og utgifter

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 31. mars hvert år.

Søknadsskjema

Elektronisk søknadsskjema finner du på alvdal.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til kultur og samfunnsutvikling

Alvdal kommune lyser ut kr. 75000,- til lokale tiltak innenfor kultur og samfunnsutvikling. Midlene er forankret i kommunens Kraftfond. Lag og foreninger, samt private aktører innenfor kultur og samfunnsutvikling kan søke.

Tiltak som kan knyttes til kommunens planer og satsningsområder vil bli prioritert:

• Idretts- og kulturarrangementer, som kan dokumentere positive ringvirkninger i lokalsamfunnet.
• Kulturnæringer som kan bidra til en styrket turisme i kommunen.
• Tiltak og/eller arrangementer som bidrar til styrking og økt bruk av Alvdals museer og kulturarenaer.
• Kulturminnetiltak som kan bidra til positive ringvirkninger i lokalsamfunnet.

Søknaden skal inneholde:

• Prosjektbeskrivelse
• Tidsramme
• Detaljert budsjett, med beskrivelse av alle inntekter og utgifter

Kraftfondets vedtekter, Alvdal kommunes budsjett, strategi- og virksomhetsplaner vil bli lagt til grunn i saksbehandlingen. Det er Alvdal kommunes formannskap som gjør endelig vedtak.

Søknadsfristen er 15. mars hvert år.

Eektronisk søknadsskjema finner du på alvdal.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Spillemidler

Overskuddet fra Norsk Tipping brukes til tilskudd av anlegg til idrett og kultur over hele landet. Lag og organisasjoner kan, via kommunen, søke tilskudd. All relevant informasjon om søknadsprosess og regelverk finner du på anleggsregisteret.no.

Hver enkelt kommune har ansvar for saksbehandlingen. Det er viktig at dere som søker forholder dere til de kommunale søknadsfristene. Alvdal kommune har disse søknadsfristene:

1. oktober: Kontakt kommunen for å registrere anlegget i Anleggsregisteret

Før det kan søkes om tilskudd, må anlegget registreres i Anleggsregisteret. Det er det kommunen som gjør, så lag og foreninger må kontakte sin kommune for dette. Det er også en god anledning til å begynne dialogen med kommunen om det kommende anleggsprosjektet.

1.oktober: Oppføring av anlegget i kommunens plan

For at anlegget skal kunne bli tildelt midler, må det være omtalt i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Dette skjer etter at laget eller organisasjonen melder inn planene til kommunen, som deretter vurderer dette i en planprosess. 

1. november: Søknadsfrist

Når anlegget er registrert i anleggsregisteret, man har fått oppført anlegget i en av kommunens planer, så kan man sende inn søknad om tilskudd fra disse nettsidene. Pass på å ha øvrig dokumentasjon klart!

Mer informasjon og relevante lenker finner du på alvdal.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Karl Johan Skarpnes' fond

Karl Johan Skarpnes var en aktiv deltaker i Alvdals musikk- og kulturliv. Han hadde særlig et hjerte for musikk og for barn. Da Skarpnes døde i 2017 ble det gitt kr. 62 000 i anledning gravferden hans, og det ble bestemt av hans etterlatte at pengene skulle gå til Kalles hjertesaker.

Pengene forvaltes gjennom et fond i Alvdal kommune, og brukes slik:

• Målgruppen er primært barn og unge som av sosiale, økonomiske eller andre årsaker kan trenge hjelp eller ha utbytte av å delta i Alvdal kulturskole
• Formålet er sang- og musikkundervisning og instrumentleie, primært gjennom Alvdal kulturskole
• I spesielle tilfeller kan eleven søke om musikkundervisning også utenfor Alvdal kulturskole

Barn og unge hjemmehørende i Alvdal kommune kan bli tildelt friplass i kulturskolen etter en helhetsvurdering av disse:

• Rektor ved Alvdal kulturskole
• Rektor ved skolene i Alvdal
• Enhetsleder for kultur i Alvdal kommune

Mer informasjon finner du på alvdal.kommune.no.

Privatpersoner
logo
Gunnar løkkens minnefond

Gunnar Løkkens minnefond er opprettet i 1995 i samarbeid mellom Alvdal musikkråd og Alvdal kommunale musikkskole.

Formålet med stipendet er å oppmuntre barn og ungdom i Alvdal til å videreutvikle seg innenfor musikk.

Musikkstipendet tildeles barn og unge som har vist stor interesse og musikalsk utvikling på sitt område innen musikken.

Styret for fondet er leder i Alvdal musikkråd sammen med rektor ved Alvdal kommunale musikkskole.

Utdelig av stipend kan først skje når den vedtatte grunnkapital er opparbeidet (minst 100.000 kr).

Styret avgjør hvor mange stipend som kan deles ut hvert år og hvor store de skal være.

Tildelig av stipend foretas av et enstemmig styre etter innstilling fra musikkrådets styre og et enstemmig musikkskoleutvalg.

Les mer på alvdal.kommune.no.

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post