W Initiative

W Initiative er en humanitær stiftelse som skal bidra til økt livskvalitet for barn og unge. Dette skal vi gjøre ved å støtte prosjekter som styrker barns kompetanse, bedrer barns helse og gir likere muligheter.

Stiftelsen kan støtte prosjekter både i og utenfor Norge. Arbeidet skal være forankret i FNs sentrale bærekraftmål 3, 4, 5, 6 eller 10. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Gustav Magnar Witzøe har vokst opp på en liten øy langs trøndelagskysten, i et lokalsamfunn hvor dugnadsånd og nabohjelp faller like naturlig som regnet om høsten. W Initiative er en videreføring av denne dugnadsånden.

W Initiative skal bidra til økt kompetanse, bedre helse, og likere muligheter.

Les mer om W Initiative
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (1)
logo
Idrettsfond

Idrettsfondet skal deles ut til lokale klubber og idrettslag i Trøndelag og målet er at enda flere barn skal få mulighet til å delta i organisert idrett.

Alle klubber og lag i Trøndelag kan søke

Idrettsfondet er for klubber og lag i Trøndelag. Klubber og idrettslag som er registrert i NIF kan søke om støtte for å dekke deltakeravgift for medlemmer som trenger det. Det er opp til klubbene å vurdere behovet for støtte, og det er ingen andre kriterier enn at laget må være organisert i NIF og befinne seg i Trøndelag. Fristen for å søke om støtte fra Idrettsfondet lyses ut tidlig på året hvert år. Se stiftelsens nettsider for årets søknadsfrist.

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post