Rennebu kommunes støtteordninger

Rennebu kommune deler ut midler til blant annet kultur og idrett. Se fanen "Støtteordninger" for mer informasjon om hva du kan søke på om du har tilknytning til Rennebu kommune.

Les mer om Rennebu kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (3)
logo
Stipend for unge utøvere

Hvem kan søke om stipend
Er du mellom 15 og 30 år, driver aktivt innen kultur eller idrett som utøver eller trener/leder kan du søke. Søker må fortelle om seg selv, sine mål og ambisjoner innenfor eget felt og hva stipende er tenkt brukt til. Det forutsettes at søker har sterk tilknytning til Rennebu.
Stipendet gis ikke til utdanningsformål.

Det deles ut ett stipend á kr. 10.000,-


Søknadsfrist
Stipend til unge utøvere deles ut annen hvert år. Søknadsfrist lyses ut på kommunens nettsider. 

Søknad sendes til postmottak@rennebu.kommune.no, merkes "Stipend unge utøvere".


Kriterier for ordningen
-Rennebu kommunes stipend til unge utøvere mellom 15 og 30 år har som formål å stimulere kulturarbeidet i kommunen og gjennom stipendet vise at det offentlige anerkjenner og setter pris på unge utøvere som vil satse.
-Stipendet gis til enkeltpersoner eller grupper med sterk tilknytning til kommunen. Stipendet gis ikke til almene utdanningsformål.
-Stipendet kan gis ut fra personlig søknad eller ved at andre kommer med forslag til kandidat.
-Stipendet er fastsatt til kr 10.000,-, og kan deles ut annethvert år.
-Søknad eller forslag om stipend må inneholde en redegjørelse om hva kandidaten har oppnådd så langt og sine mål og ambisjoner fremover, samt hva stipendet skal brukes til.
-Felles hovedutvalg, vurderer søknadene/forslagene og tildeler stipendet. Utvalgene kan la være å tildele stipendet et år dersom de mener at ingen kvalifiserte kandidater finnes blant søkerne eller forslagene.
-Alle søknader behandles fortrolig.
-Stipendmottaker offentliggjøres først ved tildeling av stipendet.

Privatpersoner
logo
Kulturmidler

Det kan søkes om
-Tilskudd til drift av lag og organisasjoner i Rennebu kommune
-Tilskudd til prosjekt/investering i laget


Ved tildeling vil aktiviteter for barn og unge bli prioritert.
Søknaden vil bli behandlet i felles hovedutvalg for samfunnsutvikling og drift og helse. omsorg og oppvekst.


Søknad kulturmidler

Last ned søknadsskjema og finn årets søknadsfrist på kommunens nettsider:

https://www.rennebu.kommune.no/innhold/kultur-og-fritid/kulturmidler/

Søknad om tilskudd til kulturarbeid samt regnskap og årsmelding sendes til postmottak@rennebu.kommune.no  eller 
Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu 

Organisasjoner og foreninger
logo
Spillemidler

Stønadsordningen deles hovedsakelig inn i to kategorier:

Ordinære anlegg
Anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet samt egenorganisert fysisk aktivitet.
Som en hovedregel kan det søkes om inntil 1/3 av godkjent kostnad til bygging og/eller rehabilitering av ordinære anlegg.
Anlegget må være åpent for allmenn idrettslig virksomhet som ikke er underlagt fortjenestebaserte eierformer.

Nærmiljøanlegg
Med nærmiljøanlegg menes utendørsanlegg for egenorganisert, fysisk aktivitet, beliggende i tilknytning til bo- og/eller aktivitetsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg.

Det kan søkes om tilskudd på 50% av godkjent kostnad. Maksimalt tilskudd per anleggsenhet er kr 300 000. Nedre beløpsgrense for godkjent kostnad er kr 50 000 (tilskudd kr 25 000).

 

For begge ordningene må dere i god tid før dere søker om spillemidler ta kontakt med kommunen. Anlegget det søkes om midler til må være vedtatt i en kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet. Planene for anlegget må være godkjent av kommunen før det søkes om spillemidler.


 

Søknadsfrist
Ferdig søknad med godkjente vedlegg sendes til Rennebu kommune før 15. oktober.

postmottak@rennebu.kommune.no

Les mer om ordningen på kommunens nettsider:

https://www.rennebu.kommune.no/innhold/kultur-og-fritid/spillemidler/

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post