Moskenes kommunes støtteordninger

Moskenes kommune tilbyr sine innbyggere ulike offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Moskenes kommune.

Les mer om Moskenes kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Moskenesøya har mange spennende naturopplevelser å by på
Støtteordninger (2)
logo
Spillemidler

Hvert år fordeler Kulturdepartementet tilskudd av spillemidler til idrettsanlegg, friluftsanlegg og nærmiljøanlegg. Statens målsetting er å bidra til utbygging og rehabilitering av idrettsanlegg slik at så mange som mulig kan delta i idrett og fysisk aktivitet.

Søknadsfrist 15. november 2022

Søknad om spillemidler må sendes elektronisk innen 15. november 2022. Alle søknader sendes inn via www.anleggsregisteret.no, hvor det også fremgår informasjon om vilkår og dokumentasjonskrav for søknadsprosessen. Anlegget må være registrert i anleggsregisteret før søknaden sendes. Ta kontakt med oss dersom anlegget ikke er registrert så legger vi det inn i registeret. Alle søkere er pliktige til å sette seg inn i bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet for tildelinger i 2023.

Hvem kan søke?

• kommuner og fylkeskommuner 
• idrettslag underlagt Norges idrettsforbund
• sammenslutninger organisert under Friluftsrådenes Landsforbund, og Norsk Friluftsliv kan søke om tilskudd til friluftslivsanlegg
• aksjeselskaper, andelslag eller andre sammenslutninger som oppfyller krav til organisasjonsform
 

Hva kan det søkes tilskudd til?

• bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet eller egenorganisert aktivitet, og som ikke er underlagt kommersielle interesser
• kjøp og innredning av eksisterende anlegg
• universell utforming av eldre idrettsanlegg
 

Videre saksbehandling

I perioden etter søknadsfristen behandles innkomne søknader til kommunen. Kommunen sender søknadene samlet med prioritet til Fylkeskommunen innen 15. januar 2023 for videre behandling. Fylkeskommunen fordeler det tildelte beløp og underretter søkerne om resultatet innen 1. juli 2023. For søkere som får tildeling, skal det innleveres godkjent regnskap til kommunerevisjon før utbetaling av tilskuddet. Søker har selv ansvar for å fornye søknaden hvert år inntil den blir innvilget.

Les mer på moskenes.kommune.no og søk elektronisk på anleggsregisteret.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kommunalt næringsfond

Moskenes kommune disponerer næringsfond som skal benyttes til tiltak som fremmer næringslivet og trygger bosetning i Moskenes kommune.  Midlene blir årlig tildelt fra Nordland fylkeskommune basert på statlige budsjettbevilgninger. Moskenes kommunestyre kan også tilføre egne midler til fondet.

Formannskapet i Moskenes kommune er fondsstyre for næringsfondet og søknader til næringsfondet behandles i fire møter i året.

Søknadsfrister er: 1. februar, 15. mai, 1. september og 15. november.
 

Stønadsformer

Støtte fra det kommunale fondet kan gis i form av lån, ansvarlig lån og tilskudd. 
Lån/tilskudd kan gis til:

• Etablering
• Opplæring
• Produktutvikling
• Markedsundersøkelser
• Markedsføring og planlegging
• Fysiske investeringer i maskiner og bygninger ved etablering/oppstart og utvikling av virksomheter


Kommunale retningslinjer (vedtekter) for næringsfond 

Moskenes kommune har også nedfelt egne retningslinjer for Næringsfondet. Disse retningslinjene (eller vedtektene) kan lastes ned på moskenes.kommune.no.

Les mer på moskenes.kommune.no og søk elektronisk på regionalforvaltning.no

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Moskenes kommunes støtteordninger