UiT Norges arktiske universitet

UiT Noregs arktiske universitet er eit breiddeuniversitet som bidreg til ei kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte det at vi ligg sentralt i nordområda, vår faglege breidde og kvalitet og våre tverrfaglege fortrinn til å møte dei framtidige utfordringane.

UiT er ein heilt sentral aktør i utviklinga av nasjonen og landsdelen. UiT bidreg til at landsdelen har godt kvalifisert arbeidskraft. Som ei direkte følgje av sterke forskingsmiljø ved UiT, har fleire forskningsinstitutt som Norsk Polarinstitutt, Akvaplan-niva, Havforskningsinstituttet, Nofima og Norut, og større bedrifter, etablert seg i miljøet rundt universitetet. Universitetsutdanninga av helsepersonell føregår i tett samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Universitetet har eit breitt samarbeid med offentleg sektor.

UiT er eit fleircampus-universitet med aktivitet i Tromsø, Narvik, Alta, Harstad, Hammerfest, Bardufoss og Kirkenes - i tillegg til at vi har ei rekke desentraliserte studietilbod.

Les mer om UiT Norges arktiske universitet
Fakta
Antall stipender
Ikke spesifisert
Årlig utdeling
Ikke spesifisert
Se alle fakta
Organisasjonsprofil
Vi ser etter
Utlysing
Ikke spesifisert

Aktuelle utlysinger hos UiT Norges arktiske universitet

Fondets formål er å yte støtte til forskningsprosjekter og ethvert annet tiltak som er av betydning for utviklingen av forhold innen fiskerinæringen
11.07.2020
Fondets formål er å støtte tiltak som er av betydning for oppbygging og utvikling av UiT Norges arktiske universitet
11.07.2020
Internt fond for forskning innen helsevitenskap
Ikke spesifisert
Fondets formål er å yte støtte til forskningsprosjekter innenfor medisinsk forskning ved UiT
Ikke spesifisert
Internt fond for forskningsformål av kulturhistorisk art samt folkelig tradisjonsmusikk knyttet til Nord-Norge
Ikke spesifisert
Stipend til norsk ungdom i alderen 18-30 år til studieopphold på Svalbard
11.07.2020
Fondet yter støtte til forskningsoppgaver som har sterk tilknytning til Nord-Norge herunder masteroppgaver som tas ved UiT
Ikke spesifisert
Et fond for utvikling og markedsføring av norske sjømatprodukter
Ikke spesifisert

Kalender

  • JUL 11
    2020
    8 UTLYSINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om UiT Norges arktiske universitet