UiT Norges arktiske universitet

UiT Noregs arktiske universitet er eit breiddeuniversitet som bidreg til ei kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte det at vi ligg sentralt i nordområda, vår faglege breidde og kvalitet og våre tverrfaglege fortrinn til å møte dei framtidige utfordringane.

UiT er ein heilt sentral aktør i utviklinga av nasjonen og landsdelen. UiT bidreg til at landsdelen har godt kvalifisert arbeidskraft. Som ei direkte følgje av sterke forskingsmiljø ved UiT, har fleire forskningsinstitutt som Norsk Polarinstitutt, Akvaplan-niva, Havforskningsinstituttet, Nofima og Norut, og større bedrifter, etablert seg i miljøet rundt universitetet. Universitetsutdanninga av helsepersonell føregår i tett samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Universitetet har eit breitt samarbeid med offentleg sektor.

UiT er eit fleircampus-universitet med aktivitet i Tromsø, Narvik, Alta, Harstad, Hammerfest, Bardufoss og Kirkenes - i tillegg til at vi har ei rekke desentraliserte studietilbod.

Les mer om UiT Norges arktiske universitet
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (10)
logo
Fylkeslege Wessel og frues fond

Fondets formål er å yte støtte til vitenskapelige undersøkelser i Nord-Norge og Arktis (herunder Svalbard)

55 % av tildelingene skal gå til naturvitenskaplig forsking

25 % til vitenskapelige undersøkelser fortrinnsvis i Øst-Finnmark: ornitologi, entomologi, botanikk, samisk-etnografi og Øst-Finnmarks historie

17 % til Tromsø Museums - Universitetsmuseets vitenskapelige virksomhet, særlig til vitenskapelige reiser og undersøkelser, anskaffelser av vitenskapelige hjelpemidler og trykning av vitenskapelige arbeider.

Privatpersoner
logo
Fiskeriforskningsfondet ved UiT Norges arktiske universitet

Fondets formål er å yte støtte til forskningsprosjekter og ethvert annet tiltak som er av betydning for utviklingen av forhold innen fiskerinæringen.

Hvem kan søke: Bachelor-, MSc.- og PhD studenter ved UiT som studerer fiskerifag/fiskerirelaterte fag

Privatpersoner
logo
Fondet for Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Fondets formål er å støtte tiltak som er av betydning for oppbygging og utvikling av UiT Norges arktiske universitet, og som ikke kan finansieres over universitetets ordinære budsjett

Hvem kan søke: interne ansatte ved UiT

Privatpersoner
logo
Det helsevitenskapelige fakultets forskningsfond ved UiT Norges arktiske universitet

Formål: 38 % ytes til kreftforskningen ved UiT Norges arktiske universitet, 45 % til forskning innen tidlig fødsel- og spedbarnsdødelighet og 17 % til diabetesforskning.

 

Privatpersoner
logo
Mariane og Rolf Bjørns fond for medisinsk forskning

Fondets formål er å yte støtte til forskningsprosjekter innenfor medisinsk forskning ved UiT Norges arktiske universitet.

Interne ansatte ved UiT kan søke.

Privatpersoner
logo
Ingegjerd Seljestad og Johanna Sættem Seljestad minnefond

Formål:

89 % til innsamlings- og forskningsformål av kulturhistorisk art innenfor Nord-Norge, fortrinnsvis til Tromsø Museum - Universitetsmuseets ansatte.

8 % brukes til å fremme arbeidet med folkelig tradisjonsmusikk knyttet til Nord-Norge. Fondsavkastninga kan anvendes til innsamling, forskning og formidling. Dette gjelder norsk, samisk og finsk folkelig musikk. Enkeltpersoner, lag og institusjoner kan søke om støtte.

3 % tildeles til arbeidet med nordnorsk lokal- og regional historie til god profesjonsforsking, god amatørforsking og kulturelle aktivitetar med klare historiske perspektiv. Både enkeltpersoner, lag og instituasjonar kan søke om støtte til ulike tiltak.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kong Haakon den VIIdes utdannelsesfond for norsk ungdom

Stipendet gis til norsk ungdom i alderen mellom 18 og 30 år til studieopphold på Svalbard innen praktiske, teoretiske og kunstneriske fag etter avsluttet videregående skole. Stipend kan også gis til bearbeidelse av materiale innsamlet på Svalbard.

Privatpersoner
logo
"Kometen" - Nord-Norges forskingsfond

Fondet yter støtte til forskningsoppgaver som har sterk tilknytning til Nord-Norge herunder masteroppgaver som tas ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.

Hvem kan søke: Studenter hvis masteroppgave er tilknyttet UiT. Ulike fagfelt

Privatpersoner
logo
Oddleiv Korsnes minnefond

Formål: Å bidra til utvikling og markedsføring av norske sjømatprodukter.

Hvem kan søke: Personer som studerer fiskerifag/fiskerirelaterte fag på universitet/høgskoler.

Søknadsfrist: 1. desember

Privatpersoner
logo
Professor Oluf Kolsrud og hustrus legat

Tildeles vitenskapsmenn, studenter eller elever i videregående skoler fra de tre nordligste fylker til utdannelse eller som bidrag til vitenskapelig virksomhet. Legatet skal ydes til menn eller kvinner som vil studere og arbeide med historie, herunder kirkehistorie og kulturhistorie.

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om UiT Norges arktiske universitet