Anthonstiftelsen støttet i 2019 Forandringsfabrikken Stiftelse med 50 000 kroner


Om prosjektet

VEIER VIDERE er et likeverdig mentor-program hvor vi kobler unge voksne (19-24 år) med trygge voksne frivillighetspersoner. Her vil unge mennesker som bærer på tøffe erfaringer fra oppveksten møte frivillige/pensjonister som har tid og lyst til å engasjere seg. 

 

Hovedmålet med prosjektet

Målet er å gi unge mennesker – som nylig har bidratt mye som Proffer og vært en del av et sterkt fellesskap i Forandringsfabrikken – en trygg og god overgang til voksenlivet.

Beskrivelse av stiftelsen

Forandringsfabrikken er et lag bestående av proffer, fabrikkarbeidere og et styre. I Norge finnes det i dag rundt 350 aktive proffer. FF har proffhus og regionskontorer i Vestland, Agder, Rogaland, og Troms og Finnmark, i tillegg til Oslo. Proffer og fabrikkarbeidere jobber tett sammen om arbeidsoppgaver i Forandringsfabrikken. 

I dag er Forandringsfabrikken organisert som en ideell stiftelse, og Marit Sanner er fabrikkleder. I 2017 åpnet Forandringsfabrikken Kunnskapssenter. I Kunnskapssenteret samles kunnskap fra barn. FF har de siste ti årene hentet inn erfaringer og råd fra barn og unge om hvordan de opplever møtene med skole, psykisk helsevern, barnevern, politi, NAV og rettssystem. Så langt Forandringsfabrikken vet, er dette det første og hittil eneste kunnskapssenteret i Europa med oppsummerte erfaringer og råd, direkte fra barn og unge.