Anthonstiftelsen støttet i 2019 Forandringsfabrikken Stiftelse med 50 000 kroner


Beskrivelse av prosjektet

VEIER VIDERE er et likeverdig mentor-program hvor vi kobler unge voksne (19-24 år) med trygge voksne frivillighetspersoner. Her vil unge mennesker som bærer på tøffe erfaringer fra oppveksten møte frivillige/pensjonister som har tid og lyst til å engasjere seg. 

De to gruppene skal møtes både i grupper og én-til-én, og de møtes gjennom aktiviteter, slik som hyttetur, kulturaktiviteter og ved å hjelpe hverandre med praktiske ting. Eksempelvis; flytting, ta lappen, skrive jobbsøknad – men også temaer hvor unge folk ofte er sterke, sosiale medier og «hvordan fungerer egentlig smart-telefonen min?» etc.

MÅL FOR PROSJEKTET

Hovedmålet er å gi tidligere proffer med vonde livserfaringer sosial støtte og praktisk hjelp i overgangen fra ungdomsliv til voksenliv.

Dernest vet vi at prosjekter som baserer seg på likeverdige menneskemøter, gir noe til alle som deltar. For de voksne frivillighetspersonene som deltar, vil det å gi støtte på veien til en ungdom, gi mange positive og meningsfulle erfaringer.

MÅLGRUPPE

Målgruppe for prosjektet er 30 tidligere proffer i Forandringsfabrikken og tilsvarende antall frivillige voksne.

PILARER I PROSJETET

Forandringsfabrikken har gjennom mange år lært at det er i møter mellom mennesker at store endringer skjer. Det er gjennom å bli sett, anerkjent og likt av andre mennesker at vi forstår at vi er verdifulle og til nytte. 

”Jeg visste ikke at også jeg var verdt noe, før jeg møtte noen som så meg .” 

Sitat fra proff

VEIER VIDERE vil bygge på fire pilarer:

Unge styrer hjelpebehovet: Forandringsfabrikkens grunnleggende idé om at det er de som skal motta hjelp som må få si hva som er nyttig hjelp, er en forutsetning for å lykkes med VEIER VIDERE

Trygghet er det viktigste: Proffer forteller oss at de ikke tør eller vil bruke mange av de hjelpetilbudene som eksisterer i Oslo. Terskelen blir for høy når de ikke kjenner noen. Vi vil jobbe mye med opplæring og løpende veiledning til frivillige om hvordan de kan møte proffer på en trygg og verdig måte.

Felleskap og aktiviteter: Når mennesker gjør en aktivitet sammen, blir man fortere kjent, samtalene går lettere og man finner ut hva man har felles. Derfor må vi arrangere mange små og store aktiviteter for proffer og frivillige. Det er viktig å bygge VEIER VIDERE som et lagarbeid, et fellesskapsprosjekt. 

Følelse av likeverd: Det er viktig at det blir et reelt likeverd mellom den som hjelper og den som mottar hjelp. Voksne kommer ofte kommer inn med en tanke om å være en sterk støtte for en trengende ungdom. Vår erfaring er at møtene mellom generasjoner åpner opp hjerter, bryter ned fordommer og bygger forståelse på tvers av bakgrunn, tidligere erfaringer og alder. Ofte blir det ganske fort klart at ungdommene tilfører like stor verdi i livet til de voksne.

Hva er hovedmålet med prosjektet?

Målet er å gi unge mennesker – som nylig har bidratt mye som Proffer og vært en del av et sterkt fellesskap i Forandringsfabrikken – en trygg og god overgang til voksenlivet.

Beskrivelse av stiftelsen

Forandringsfabrikken er et lag bestående av proffer, fabrikkarbeidere og et styre. I Norge finnes det i dag rundt 350 aktive proffer. FF har proffhus og regionskontorer i Vestland, Agder, Rogaland, og Troms og Finnmark, i tillegg til Oslo. Proffer og fabrikkarbeidere jobber tett sammen om arbeidsoppgaver i Forandringsfabrikken. 

I dag er Forandringsfabrikken organisert som en ideell stiftelse, og Marit Sanner er fabrikkleder. I 2017 åpnet Forandringsfabrikken Kunnskapssenter. I Kunnskapssenteret samles kunnskap fra barn. FF har de siste ti årene hentet inn erfaringer og råd fra barn og unge om hvordan de opplever møtene med skole, psykisk helsevern, barnevern, politi, NAV og rettssystem. Så langt Forandringsfabrikken vet, er dette det første og hittil eneste kunnskapssenteret i Europa med oppsummerte erfaringer og råd, direkte fra barn og unge.