Aarsæther, Doksæther og Slinnings samlede utdanningslegat for Fagerlia videregående skole

Om støtteordningen

Legatets formål er å yte støtte til utdanning, videreutdanning og studiereiser for skolens nåværende og tidligere elever, samt reiser i forbindelse med skoleidrettsarrangement for nåværende elever ved skolen. Alle fagområder innen skolens virke skal komme i betraktning. Skolens faglige ansatte kan i særlige tilfeller motta støtte fra stiftelsen. Om skolens faglige ansatte blir tilgodesett, må hun eller han forplikte seg til å virke ved Fagerlia videregående skole i minst to år etter tildeling. Det skal i utgangspunktet ikke gis tildelinger som helt eller delvis kan dekkes av offentlige støtteordninger.

Kontaktinformasjon:

Postadresse:
Gangstøvikvegen, 6009 Ålesund

Kontaktperson:
Ole Reinlund

Aktuelle utlysninger for denne støtteordningen
Vi har ingen registrerte utlysninger for denne støtteordningen. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Om Aarsæther, Doksæther og Slinnings samlede utdanningslegat for Ålesund videregående skole

Legatets formål er å yte støtte til utdanning, videreutdanning og studiereiser for skolens nåværende og tidligere elever, samt reiser i forbindelse med skoleidrettsarrangement for nåværende elever ved skolen. Alle fagområder innen skolens virke skal komme i betraktning. Skolens faglige ansatte kan i særlige tilfeller motta støtte fra stiftelsen. Om skolens faglige ansatte blir tilgodesett, må hun eller han forplikte seg til å virke ved Fagerlia videregående skole i minst to år etter tildeling. Det skal i utgangspunktet ikke gis tildelinger som helt eller delvis kan dekkes av offentlige støtteordninger. 

Dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no. Informasjon er hentet fra legatets vedtekter.