Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen gir støtte til samfunnsnyttige formål innenfor områdene trygghet og helse. Målet er at flest mulig skal leve gode liv i et trygt samfunn.

Det ideelle formålet handler om at stiftelsen gjennom gaveutdelinger skal fremme trygghet og helse. Dette skal skje i samsvar med stiftelsens grunnverdier som er ”Forebyggende – Utviklende – Aktivitetsskapende – Samfunnsbyggende”.

Vårt gavearbeid er for øyeblikket delt opp i to utlysninger per år. En vårutlysning med tildeling til sommeren, og en høstutlysning med svar i desember.

Les mer om Gjensidigestiftelsen
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (1)
logo
Aktiv fritid for alle!

Deltakelse i fritidsaktiviteter og frivillig arbeid er en viktig og betydningsfull del av manges liv. En aktiv fritid gjør at vi får nye venner, vi lærer noe og opplever mestring. Gjennom deltakelsen har vi det gøy sammen med andre og får tilhørighet til menneskene og stedet vi bor.

Det eksisterer mange fritidstilbud, men flere steder er det fortsatt mange som ikke deltar, selv om de ønsker det. Hvordan kan vi inkludere, og ikke minst beholde, flere mennesker i fritidsaktiviteter? Hvordan kan vi forbedre og utvikle tilbudene slik at flere kan og vil delta? Hvordan kan vi skape flere sosiale møteplasser, hvor det er plass til alle, uavhengig av funksjonsnivå, sosial og kulturell bakgrunn?

Lag og foreninger med gode ideer for hvordan disse utfordringene kan møtes er velkommen til å søke om midler.

Les mer på Gjensidigestiftelsens hjemmesider:

https://www.gjensidigestiftelsen.no/

Organisasjoner og foreninger
Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post