Leiums legat

Legatets formål er å yte støtte gjennom årlige utdelinger til fordel for hjerte- og lungesyke, blinde, døve og mennesker med funksjonshemming, diakonalt menighetsarbeid for å ivareta mennekser som har kommet i en vanskelig situasjon, fortrinnsvis til virksomhet og personer bosatt i Drøbak og Frogn.

Dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no.

Les mer om Leiums legat
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (1)
logo
Leiums legat

Søknader til Leiums Legat sendes via eget web-baserte søknadsskjema. Dette finner du på leiumslegat.no

Søkere sender frivillig inn alle nødvendige opplysninger til den enkelte søknad. I den grad søknaden eller innsendt dokumentasjon inneholder personopplysninger, vil disse behandles i henhold til gjeldende regelverk for behandling av slike opplysninger. 

Søkere som sender inn sensitive/særlige personopplysninger (f.eks. helseopplysninger, informasjon om religiøs tilknytning mv.) må samtykke til at disse blir behandlet i forbindelse med søknaden og i henhold til legatets personvernerklæring. 

Søker er selv ansvarlig for å skanne og laste opp alle vedlegg, inkludert signert søknadsbekreftelse innen 15 dager. 

Søkere som ikke har mulighet til dette og/eller mangler e-postadresse, kan ta kontakt med sekretariatet på tlf. 23 27 27 00.

Søknader kan sendes inn fortløpende hele året. Styret behandler normalt innkomne søknader to ganger i året (vår og høst). 

Søknadsfristen er denne høsten satt til 1. oktober. 

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Leiums legat