Hattfjelldal kommunes støtteordninger

Aarborten tjïelte/Hattfjelldal kommune tilbyr sine innbyggere flere priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Hattfjelldal kommune.

Les mer om Hattfjelldal kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Omgitt av flotte fjell, grønne skoger og spennende fiskevann ligger Hattfjelldal.
Støtteordninger (3)
logo
Næringsfond

Formål

Næringsfondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål, herunder bedriftsstøtte, tilrettelegging for næringsutvikling i regi av kommunen, stedsutvikling, ulike typer utviklingsarbeid med mer. Fondet kan også benyttes til kommunale investeringer i varige driftsmidler. Se for øvrig fondets vedtekter.

Det kan ikke gis støtte til bedrifter for å dekke avdrag og renter på lån eller løpende drift.

Det bør ikke gis støtte til virksomhet som mottar betydelige overføringer over statsbudsjettet.

Søknadsskjema

Alle søknader om tilskudd fra fondet skal leveres på det søknadsskjema som er utarbeidet til dette formålet. Elektronisk søknadsskjema finner du på kommunens hjemmesider.

Opplysninger

Det skal i vedtak om økonomisk støtte fremkomme følgende opplysninger: 

a. Hvilket unntak fra forbudet mot offentlig støtte som er benyttet.
b. Krav om dokumentasjon av utgifter.
c. Krav om samarbeidsavtaler, hvis slike er aktuelle.
d. Tilskuddets, evt. lånets, størrelse og varighet.
e. Når og hvordan tilskudd, evt. lån kan utbetales.
f. Krav om sluttrapportering. 

Det skal etableres avtale om prosjektsamarbeid gjennom vedtaksbrev mellom Hattfjelldal kommune og støttemottaker. Økonomisk støtte kan ikke utbetales før slik avtale er underskrevet. 

Sluttrapport

Før sluttutbetaling av tilskudd skjer, skal tilskuddets mottaker levere særskilt sluttrapport på eget skjema, utarbeidet til dette formålet. Krav til innhold i sluttrapport fremkommer av rapportmalen.

Les mer og søk elektronisk på hattfjelldal.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Vefsnafondet

Fondet skal bidra til å styrke sysselsetningen, øke tilflyttingen og bidra til etablering av nye bedrifter i kommunen.

Fondsmidlene skal benyttes til:

Tiltak i kommunal regi
• Kommunalt nærings- og tiltaksarbeid og kunnskapsrettet infrastruktur, eksempelvis etablereropplæring, samarbeid skole næringsliv og ulike utredninger / analyser knyttet til næringsutvikling.
• Fysisk infrastruktur for næringsutvikling.
• Sikre lokal bosetting og bolyst herunder trivselsfremmende tiltak.

Bedriftsrettede tiltak:
• Bedriftsutvikling, eksempelvis etablererstipend, opplæring, produktutvikling, forskning og innovasjon.
• Tilskudd til bedrifter ved oppstart, og utvidelse av bedrifter.

Minst 40% av fondsmidlene skal benyttes til bedriftsrettede tiltak, og tilsvarende max 60% til kommunalrettede tiltak.

Søknader rettet mot ”bedriftsrettede tiltak” må minimum ha en total investeringsramme på kr.500.000,- for å kunne kvalifisere til behandling under Vefsnafondets regelverk. Søknader med lavere total investeringsramme skal behandles under regelverket for øvrige nærings-/tiltaksfond.

Les mer og søk elektronisk på hattfjelldal.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Hattfjelldalsprisen

Statutter

• Hattfjelldal kommune kan hvert år dele ut prisen ”Hattfjelldalsprisen” til en person, organisasjon eller forening, som på en spesiell måte har bidratt til det sosiale, pulserende miljø i kommunen.

• Innbyggere og ansatte ved kommunen har alle anledninger til, og oppfordres til, å bidra med kandidater til prisen, sammen med en begrunnelse overfor nominasjonskomiteen. Utlysning og forslagsfrist utlyses på kommunens hjemmeside og i Elgposten.

• Formannskapet utgjør nominasjonskomiteen, og juryen er kommunestyret

• Årets pris deles ut under Hattfjelldalsdagan, eller senest under årets torgdag. Premien er et diplom og en ”Hattenlysstake” med inskripsjon. Prisen utgjør i tillegg en pengepremie på kroner 5000,-

• Kommunestyret dekker kostnadene ved prisen over det årlige kulturbudsjettet.

• Tildelingskriterier for årets Hattfjelldaling:

 - Prisen er ikke en faglig pris, men er først og fremst ment til å løfte frem den generelle trivselsfaktoren i Hattfjelldal.

 - Prisen kan gå til en person, en organisasjon eller forening som på frivillig basis arbeider blant kommunens innbyggere.

 - Personen, organisasjonen eller foreningen skal på en særskilt måte ha bidratt til enten engasjement, inkluderende fellesskap, mangfold, debatt, trivsel eller begeistring.

 - Person/er som har bidratt med stor innsats innen næringslivet og skapt mange arbeidsplasser og grunnlag for bosetting og utvikling.

 - Prisen kan gis bare en gang til en person eller organisasjon.

Følg med på hattfjelldal.kommune.no for forslagsfrist.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post