Utdanningsstipend fra Industri Energi

Industri Energi er LOs fjerde største forbund. Vi har over 56.000 medlemmer innen olje-, gass- og landindustri som står for 80 prosent av den norske eksportverdien.

Alle som har vært fult betalende yrkesaktive medlemmer i minst 6 måneder får refundert 25 % av studieavgiften for studier ved Handelshøyskolen BI. I tillegg kan du søke om inntil 13 500 kroner i stipend i året. Vi arrangerer også gratis kurs og konferanser.

Dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no. Informasjon er hentet fra industrienergi.no

Les mer om Utdanningsstipend fra Industri Energi
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
Støtteordninger (1)
logo
Utdanningsstipend fra Industri Energi

-Helårsstudie (på hel- eller deltid), inntil 13 500 kroner i året (fleksibel frist).
-Praksiskandidater som tar fagbrev på grunnlag av arbeidserfaring: inntil 10 500 kroner i året.
-Kortere kurs (minimum fire dager): inntil 4000 kroner.
-Studieforbundet AOF sitt lese- og skrivekurs: inntil 10 500 kroner.


For å få stipend må du bruke pengene på utgifter knyttet til studiet eller kurset. Det vil si kursavgifter, eksamensavgifter, ekstrautgifter til midlertidig bosted, materiell, PC med nødvendig programvarer som kreves til studie eller tapt arbeidsfortjeneste.

Når er fristen?
Fristen for å søke om stipend til helårsstudier og alle andre kurs er fleksibel. Søknader kan sendes fortløpende
Søknadene blir behandlet rundt 1 gang i måneden.

Les mer her: 

https://industrienergi.no/kurs-og-kompetanse/sok-om-stipend/

Privatpersoner

Aktuelle utlysinger hos Utdanningsstipend fra Industri Energi

U
Mer informasjon om Utdanningsstipend fra Industri Energi vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Utdanningsstipend fra Industri Energi.
Ikke spesifisert

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Utdanningsstipend fra Industri Energi