Lierne kommunes støtteordninger

Lierne kommune tilbyr sine innbyggere ulike stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Lierne kommune.

Les mer om Lierne kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Lierne - Det gode vertskap
Støtteordninger (2)
logo
Kulturmidler

Lag,organisasjoner, personer og institusjoner kan søke om kulturmidler til ungdoms-/idrettsarbeid, musikkformål og generelle kulturtiltak i Lierne kommune. Arbeid for barn og unge blir prioritert.

Kulturmidler/tilskudd tildeles på to måter:

• Kulturmidler. Generell driftsstøtte.
• Tilskudd til spesifikke kulturelle formål/aktiviteter for lag/foreninger i løpet av året.

Disse søknadene behandles fortløpende gjennom hele året. 

Skjema kan enten:

• sendes på e-post til postmottak@lierne.kommune.no
• sendes per post til Lierne kommune, Heggvollveien 6, Oppvekst- og kulturetaten, 7882 Nordli

Les mer og last ned søknadsskjema på lierne.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturpris

Formål

Kulturprisen er en æresbevisning som markerer den prisbeløntes særskilte og fremragende innsats for kulturlivet i Lierne. Prisen skal normalt deles ut årlig.

Prisens innhold

Kulturprisen i Lierne består av en gavesjekk på kr. 10 000,- samt diplom m/ramme, laget av kunstneren Bjørn Arnfinn Devik.

Hvem tildeles prisen

Aktuelle kandidater til prisen er personer/lag/institusjoner som har gjort en verdifull innsats på kultursektoren i Lierne. Kulturbegrepet må her tolkes i videste forstand. Unntaksvis kan kulturprisen tildeles personer/lag som ikke hører hjemme i Lierne, men som likevel har virket positivt og stimulerende inn på kulturlivet i kommunen

Nominasjoner

Kandidater til prisen fremmes ved begrunnet nominasjon fra enkeltpersoner eller organisasjoner.

Kulturprisen utlyses i Li-Nytt hvert år i oktober.

Nominasjonene skal være skriftlige, og være begrunnet i henhold til prisens formål. Prisen deles ut hvis det foreligger innleverte nominasjoner som oppfyller kriterier for tildelinger av Kulturprisen, slik de er beskrevet i dette punkt. Prisen kan gis til kandidater som utvalget selv nominerer i møtet der det bestemmes om tildeling av kulturprisen

Juryen

Tildelte komité vedtar vinneren/ere av prisen blant de innleverte nominasjonene. Komiteen skal gi en skriftlig redegjørelse for sin pristildeling.

Overrekkelse av Kulturprisen

Overrekkelsen av prisen skjer under høvelig anledning etter bestemmelse gjort av Lierne utvalg for Folk og Livskvalitet.

Endring av retningslinjer

Disse retningslinjene kan endres etter vedtak i Lierne utvalg for Folk og Livskvalitet. Endringer i statuttene trer først i kraft etter at de er vedtatt i dette politiske organ.

Les mer på lierne.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post