Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Det lyses jevnlig ut stipendiatstillinger ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Ved tilsetting i stipendiatstilling får du automatisk opptak på ph.d.-programmet. Som stipendiat ansettes du midlertidig i en vitenskapelig stilling ved et av fakultetets institutter eller senter for å gjennomføre doktorgrad. Du tilsettes i enten tre år med 100% fokus på forskerutdanningen eller i fire år med 25% arbeidsplikt ved ditt institutt. Ved UV-fakultetet lyses stipendiatstillingene oftest ut over fire år.

Les mer om Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Fakta
Antall stipender
Ikke spesifisert
Årlig utdeling
Ikke spesifisert
Se alle fakta
Organisasjonsprofil
Støtteordninger (1)
logo
Stipendiatstillinger ved UV-fakultetet

Hva er en stipendiatstilling?


Som stipendiat ansettes du midlertidig i en vitenskapelig stilling ved et av fakultetets institutter eller senter for å gjennomføre doktorgrad. Du tilsettes i enten tre år med 100% fokus på forskerutdanningen eller i fire år med 25% arbeidsplikt ved ditt institutt. Ved UV-fakultetet lyses stipendiatstillingene oftest ut over fire år.

Du er normalt kvalifisert dersom du har:

minimum femårig utdanning, hvor minst to år med eksamen av høyere grad (mastergrad i pedagogikk/spesialpedagogikk, utdanningsledelse, mastergrad fra Lektorprogrammet (LP)) eller annen relevant utdanning på tilsvarende nivå innen relevant fagområde
en masteroppgave på minst 30 studiepoeng
karakterer på mastergrad som er A eller B
Annen relevant utdanning på høyere nivå med mulig supplert vitenskapelige publikasjoner kan danne grunnlag for opptak. Dette vurderes individuelt.

Hvordan søker jeg stipendiatstilling?


UiO benytter seg av en elektronisk rekrutteringsportal. Søknadsbrev, informasjon om deg som søker og relevante vedlegg lastes opp i portalen. Vi anbefaler at du gjør klar alle dokumenter før du begynner søknadsprosessen. Søknader sendes elektronisk. 

Les mer på https://www.uv.uio.no/

Private / enkeltpersoner

Aktuelle utlysinger hos Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Mer informasjon om Stipendiatstillinger ved UV-fakultetet vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Stipendiatstillinger ved UV-fakultetet.
Ikke spesifisert

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Det utdanningsvitenskapelige fakultet