Løten kommunes legat og støtteordninger

Løten kommune tilbyr sine innbyggere forskjellige støtteordninger og stipend. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over de støtteordningene du kan søke på om du bor eller jobber i Løten kommune.

Les mer om Løten kommunes legat og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (6)
logo
Samlet legat for Løten

Legatet deler ut midler innen disse kriteriene:

-Personer som er økonomisk eller helsemessig vanskeligstilte (25% av avkastningen).
-Søkerne skal ha bostedsadresse i Løten kommune.
-Transport av pasienter og beboere ved Løten helsetun (65% av avkastningen).
-Ungdom i Løten som holder på med utdanning etter videregående skole (10% av avkastningen).


Søknadsfrist: 1. november 

Les mer og last ned søknadsskjema på loten.kommune.no

Privatpersoner
logo
Hallvard Trættebergs stipend

I henhold til statuttene er Hallvard Trættebergs stipend «et arbeidsstipend til kunstnere og kulturarbeidere som arbeider innenfor det visuelle kunstfeltet». Det visuelle kunstfeltet inkluderer alle kunstformer og –uttrykk som til enhver tid defineres inn under dette begrepet. Unntaket er arkitektur og design, som i denne sammenhengen anses som egne yrkesretninger. Kunstformen skal ha et varig uttrykk.

Stipendmottaker forplikter seg til å bo og jobbe i Løten i en avtalt periode på 1 måned påfølgende år etter at stipendet er mottatt. Oppholdet kan ha ulike former, og kommunen er åpen for dialog og ønsker. Løten kommune bistår med å skaffe bolig for den perioden vi blir enige om, og bidrar videre med dekning av faktiske utgifter til oppholdet.

Søknadsfristen er 1. april annethvert år. Neste utlysning er i 2025. 

Vil du søke?
Send søknad med CV og fotomateriale/ dokumentasjon til Løten kommune v/ kultur og kommunikasjon på e-post: post@loten.kommune.no eller til postboks 113, 2341 Løten.


 

Privatpersoner
logo
Løten kommunes kulturpris – Edvards palett

Kommunestyret i Løten opprettet 20. juni 2018 "Løten kommunes kulturpris – Edvards palett".

Formålet med prisen er å anerkjenne utøvende aktører som skaper positiv oppmerksomhet og bevissthet omkring kulturlivet i Løten. Prisen er en videreutvikling av Løten kommunes kulturpris (2001 – 2017), og tidligere priser/stipender. Driftsutvalget supplert med ordfører avgjør på fritt grunnlag hvem som skal få prisen.

Statutter (kriterier) for Løten kommunes kulturpris – Edvards palett

1. Løten kommunes kulturpris – Edvards palett er en utmerkelse som tildeles utøvende aktører, enkeltpersoner eller grupper, som i kraft av sitt virke og sin aktivitet skaper positiv oppmerksomhet og bevissthet omkring kulturlivet i Løten.
2. Prisen er ved opprettelsen i 2018 på kr. 12.000.
3. Løten kommunes kulturpris – Edvards palett kan deles ut hvert år under forutsetning av at kommunestyret bevilger midler. Med prisen følger et diplom undertegnet av ordfører.
4. Løten kommunes kulturpris – Edvards palett har frist for skriftlige forslag innen 1.10. Forslagene stilles til Løten kommune. Driftsutvalget supplert med ordfører avgjør på fritt grunnlag hvem som skal få prisen.
5. Tildelingen skal foretas første halvdel av påfølgende år i et egnet arrangement. Ordfører deler ut prisen.

Les mer og foreslå kandidat på loten.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Ildsjelpris

Kommunestyret i Løten opprettet 20. juni 2018 "Løten kommunes ildsjelpris – Olines virke".

Formålet med prisen er å anerkjenne personer som har vist sitt engasjement og sin innsats for fellesskapets verdier. Prisen er en videreutvikling av Løten kommunes ildsjelpris (2013 - 2017). Driftsutvalget supplert med ordfører avgjør på fritt grunnlag hvem som skal få prisen.


Statutter (kriterier) for Løten kommunes ildsjelpris – Olines virke

1. Løten kommunes ildsjelpris – Olines virke er en takk og en anerkjennelse for den eller de som har vist sitt engasjement og sin innsats for fellesskapets verdier og/eller gjør en jobb for frivillige lag- og foreninger i Løten.
2. Prisen er ved opprettelsen i 2018 på kr. 12.000.
3. Løten kommunes ildsjelpris – Olines virke kan deles ut hvert år under forutsetning av at kommunestyret bevilger midler. Med prisen følger et diplom undertegnet av ordfører.
4. Løten kommunes ildsjelpris – Olines virke har frist for skriftlige forslag innen 1.10. Forslagene stilles til Løten kommune. Driftsutvalget supplert med ordfører avgjør på fritt grunnlag hvem som skal få prisen.
5. Tildelingen skal foretas første halvdel av påfølgende år i et egnet arrangement. Ordfører deler ut prisen.

Frist: Årlig frist for forslag er 1. oktober

Les mer og send inn forslag på loten.kommune.no
 

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturtilskudd til kultur, idrett og folkehelsetiltak

Løten kommune deler årlig tilskudd til kulturlivet med mål om økt aktivitet blant lag og foreninger, samt flere aktiviteter, arrangementer og møteplasser for gode kulturopplevelser i Løten. Kulturbegrepet inkluderer også idretten.

Kulturtilskudd
Kulturmidlene har ingen fast søknadsfrist, men fordeles etter søknader gjennom hele året. Målgruppa for tilskuddet er frivillige lag, organisasjoner og kulturinstitusjoner, grupper eller enkeltpersoner, som driver kultur- og fritidsarbeid i Løten kommune eller tiltak rettet mot innbyggere i Løten kommune.

Driftstilskudd til idrettslag
Det er to ulike tilskuddsordninger for idrettslag. Dette gjelder lag/foreninger som er tilsluttet Løten Idrettsråd, og som er fullverdige medlemmer iht. idrettsrådets vedtekter.

1) Driftstilskudd til idrettsforeninger basert på medlemstall. Tilskuddsbeløpet på 76 000 kr fordeles etter en fastsatt fordelingsnøkkel basert på medlemstall over og under 19 år.

2) Driftstilskudd til idrettsanlegg som har driftsansvar for bygg og anlegg. 121 000 kr fordeles basert på et vekttallsystem for anlegg som laget/foreningen har driftsansvar for.

Om folkehelsetilskudd
Folkehelsemidlene har ingen fast søknadsfrist, men fordeles etter søknader gjennom hele året. Målgruppa for tilskuddet er frivillige lag, organisasjoner og kulturinstitusjoner, grupper eller enkeltpersoner, som bidrar med folkehelsetiltak for befolkningen i Løten kommune. 

I våre retningslinjer finner du informasjon om hva som kreves for å være søknadsberettiget, samt hvilke krav kommunen stiller til innhold og dokumentasjon.

Les retningslinjer og last ned søknadsskjema på loten.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Næringsfond

Jobber du med å realisere en idé og er i etablerings- eller utviklingsfasen? Da har du mulighet til å søke om støtte fra næringsfondet i kommunene.

Å stimulere til næringsutvikling er viktig for kommunene. Du kan søke om støtte til investeringer i bedriften og bedriftsutvikling. Maks støtte er 50% av investeringen, begrenset oppad til kr 50 000,-.

Tiltaket det søkes støtte til skal bidra til næringsetablering, verdiskaping og sysselsetting. Søknadene prioriteres etter kommunens strategiske satsingsområder.

 Søknaden sendes til post@hamarregionen.no

Har du spørsmål kan du kontakte Berte Sollerud Helgestad, næringskontakt Løten kommune, tlf: 99512512. Søknadsskjema og søknadsfrist finner du på kommunens hjemmesider.

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Løten kommunes legat og støtteordninger