Radiumhospitalets Legater

Radiumhospitalets Legater er bygget opp av donasjoner og testamentariske gaver fra mennesker, organisasjoner og bedrifter som ønsker at Radiumhospitalet også i fremtiden skal kunne forsvare sin plass i fremste internasjonale rekker i kampen mot kreft. Alle donasjoner, små som store, bidrar i denne kampen.

Radiumhospitalets legater støtter både lovende og etablerte forskere slik at de kan lære av de beste innen kreftdiagnostikk, kreftbehandling og forskning. Legatene muliggjør også tiltak for pasienter og bidrar bl.a. til raskere anskaffelser av dyrt medisinsk utstyr ved Radiumhospitalet.

Legatene ønsker at pasienter innlagt på Radiumhospitalet skal oppleve et best mulig opphold på sykehuset. Et viktig tiltak som støttes fra dette legatet er fritidsleders kontor som arrangerer turer og opplevelser for pasienter og pårørende.

Radiumhospitalets Legater har tre hovedområder:

Kreftforskning
Pasientstøtte
Støtte til sykehusvirksomhet

Les mer om Radiumhospitalets Legater
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (3)
logo
Hospitallegatet

Radiumhospitalets legat for hospitalformål har som formål å yte økonomisk støtte til generelle pasienttiltak, og velferdstiltak for personalet ved Det norske Radiumhospital. Generelle pasienttiltak inkluderer utsmykning av pasientrom og fellesarealer ved hospitalet.

Velferdstiltak for personalet inkluderer drift av personalhytter, samt kursvirksomhet for annet personale enn leger. Gaver fra takknemlige pasienter til personalet, poster og avdelinger på Radiumhospitalet forvaltes også av dette legatet.

Mer informasjon fås ved å kontakte legatet direkte:


E-post: post@radiumlegat.no

Telefon (direkte): +47 22 93 54 63

https://radiumlegat.no/

Bedrifter og næringsliv
logo
Forskningslegatet

Radiumhospitalets legat til kreftforskning har som formål å yte økonomisk støtte til forskning innen kreftområdet ved Radiumhospitalet: 

grunnforskning, klinisk forskning og forskning som bygger bro mellom grunnforskning og pasientbehandlingen.

Mer informasjon fås ved å kontakte legatet direkte:


E-post: post@radiumlegat.no

Telefon (direkte): +47 22 93 54 63

https://radiumlegat.no/

Bedrifter og næringsliv
logo
Pasientlegatet

Radiumhospitalets legat til pasientformål har som formål å lette situasjonen for kreftpasienter som er til behandling ved Radiumhospitalet. Bidragene gis i form av tilskudd til den enkelte pasient eller til pårørende til denne, eller til fellestiltak til beste for alle eller grupper av pasienter. Dersom fellestiltakene også omfatter kreftpasienter til behandling ved andre lokasjoner/sykehus, vil bidrag også kunne omfatte disse.

Mer informasjon fås ved å kontakte legatet direkte:


E-post: post@radiumlegat.no

Telefon (direkte): +47 22 93 54 63

https://radiumlegat.no/

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post