Norsk Fotografisk Fond

Norsk Fotografisk Fond (Nofofo) er et disposisjonsfond for vederlag som utbetales på kollektiv basis til kunstnere som bor og virker i Norge, og som bruker fotografi og andre kamerabasert uttrykksformer.

Nofofo forvalter midler fra Biblioteksvederlaget, Visningsvederlaget, Kopinor og Norwaco. Midlene forvaltes av et styre på fire personer med ett varamedlem. Styret velges av generalforsamlingen i Forbundet Frie Fotografer (FFF). Fondets sekretariat er administrasjonen i FFF.

Les mer om Norsk Fotografisk Fond
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
Støtteordninger (1)
logo
Norsk Fotografisk Fond

Norsk Fotografisk Fond deler ut støtte til utstillingsstøtte, prosjektstøtte og publikasjonsstøtte, og støtte til annen virksomhet som fremmer norsk samtidsfotografi (f.eks. kuratorvirksomhet, arrangering av foredragsserier, workshops etc.) Det gis ikke støtte til permanent produksjonsutstyr (eks. pc/mac, kamera osv).

Søkeren må ha gjennomført kunstfaglig utdanning på bachelor- eller høyere nivå, eller må kunne vise til en tilsvarende kunstnerisk praksis innenfor kamerabasert kunst. Søkeren må være i aktiv virksomhet som kunstner og bo og/eller virke i Norge. Stipend kan søkes av kunstnere som arbeider med fotografi og andre kamerabaserte uttrykksformer. Alle søkere som tilfredsstiller kriteriene søker på like vilkår.

Les mer og send inn søknad på nofofo.no

Privatpersoner

Aktuelle utlysinger hos Norsk Fotografisk Fond

Norsk Fotografisk Fond vurderer og tildeler søknader og midler til prosjektstøtte, utstillingsstøtte, publikasjonsstøtte og andre relevante saker fra enkeltkunstnere innenfor fotografi og kamerabaserte uttrykksformer. Etter fondets vedtekter skal innvilget støtte benyttes til utvikling og realisering av kunstneriske fotografiske prosjekter, samt andre støttetiltak til å fremme kunstnerisk fotografi.
Ikke spesifisert

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Norsk Fotografisk Fond