Halden kommunes legat og støtteordninger

Halden kommune tilbyr sine innbyggere flere ulike støtteordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hvilke støtteordninger du kan søke på om du bor eller jobber i Halden kommune.

Les mer om Halden kommunes legat og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (3)
logo
Kulturmidler til kunst- og kulturformål

1. Hva det kan søkes tilskudd til
Det kan gis tilskudd til åpne kunst- og kulturarrangementer, produksjoner og
prosjekter som gjennomføres i Halden.
Tilskudd kan gis til alle områder innen kunst og kultur, med både amatører og
profesjonelle som utøvere.


2. Hva kan det ikke søkes tilskudd til
a) prosjekter som er igangsatt.
b) konseptutvikling, manusutvikling og annet utviklingsarbeid
c) produksjon av bøker, trykksaker og utgivelse av musikk og filmer
Det kan gis tilskudd til tiltak som faller inn under punkt b. og c. dersom tiltaket
dokumenterer forhold som har stor lokal kunst- og kulturhistorisk betydning.

Halden kommune er restriktive når det gjelder tilskudd til honorarer. Det vil her være
en skjønnsmessig vurdering.


3. Hvem kan søke
Alle frivillige lag, foreninger og enkeltpersoner som driver med kulturell virksomhet i
Halden, kan være søkere av ordningen.
Søkere skal ha eget organisasjonsnummer.


4. Hvem kan ikke søke tilskudd
• Kommunale, fylkeskommunale og statlige virksomheter
• Skoler og barnehager


5. Søknadsfrister
15.februar for tiltak som skal gjennomføres i perioden fra og med juli til og med
desember inneværende år.
15.september for tiltak som skal gjennomføres i perioden fra og med januar til og med
juni påfølgende år.
Søknadsfristene er absolutte. Når søknadsfrist faller på helligdager, vil fristen være
første virkedag etter denne.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til oppstart av festivaler og arrangement

Alle kan søke, men arrangementet må gjennomføres helt eller delvis i Halden. Øvrige krav står i retningslinjene. Det kan gis støtte for inntil 3 år. Tilskudd gis ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering. 

Søknadsfrister: 

1. september

Les retningslinjer og søk elektronisk på halden.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Ung kultur - tilskudd til kulturaktiviteter av og for unge

Tilskuddsordningen gjelder for personer mellom 15 og 25 år boende eller etablert i Halden, som ønsker å arrangere en offentlig kulturaktivitet i Halden. Man kan søke som enkeltperson, vennegjeng, eller enkeltpersonforetak.

Det kan søkes tilskudd fra 1000 kroner og inntil 20 000 kroner til de fleste utgifter man har for å arrangere en offentlig kulturaktivitet i Halden. Dette kan for eksempel være leie av lokale, honorarer, innleide artister eller kursholdere, leie av utstyr og teknisk personell, catering og markedsføring.

Søknadsfrist:
Løpende søknadsfrist med 10 virkedagers behandlingstid.

Les mer på kommunens hjemmesider:

https://www.halden.kommune.no/tjenester/kultur-og-idrett/tilskuddsordninger/

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post