Vanylven kommunes støtteordninger

Vanylven kommune deler ut midler til blant annet kultur og idrett. Se fanen "Støtteordninger" for en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Vanylven kommune.

Les mer om Vanylven kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (4)
logo
Kulturmidler

Frivillige lag og organisasjonar kan no søkje kulturmidlar.

Kven kan få tenesta?
Personar, organisasjonar, foreiningar, lag og organisasjonar som driv eller vil starte kulturverksemd i Vanylven kommune.

Kva kostar det?
Det er gratis å søkje kulturmidlar. 

Korleis søkjer du?

Du kan søkje på seks forskjellige tilskotsordningar:
 

-Tilskot til drift av lag og organisasjonar
-Oppstartstilskot – fast tilskot på kr. 2.500,-
-Tilskot til forsamlingshus.
-Tilskot til enkelttiltak/arrangement
-Tilskot til kursdeltaking og leiaropplæring
-Tilskot til enkelttiltak og arrangement som går i underskot. 

Retningslinjer, søknadsskjema og søknadsfrister finner du på kommunens nettsider:

https://www.vanylven.kommune.no/tenester/kultur-og-fritid/tilskot-stipend-og-utmerkingar/kulturmidlar/

Organisasjoner og foreninger
logo
Spillemidler

Spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Dette gjeld alle lag og organisasjonar som ønsker å søke om tilskot.

Formål

Ordninga skal medverke til at ein større del av befolkninga får høve til å drive idrett og fysisk aktivitet. 

Kven kan søke?


Søkarar kan vere kommunar, fylkeskommunar, idrettslag, samvirkeføretak, stiftingar eller andre samanslutningar. Anlegget må vere prioritert i kommunane sin Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og tilhøyrande handlingsprogram.  

Kva kan det søkjast midlar til?


Det kan søkjast om tilskot til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg som er opne for allmenn idrettsleg verksemd og som ikkje er underlagt kommersielle interesser.

For ordinære anlegg og rehabilitering, minimumskostnad kr 150.000
For kart, minimumskostnad kr 75.000
For nærmiljøanlegg, minimumskostnad kr 50.000
Søknadsbehandling
Kultur- og folkehelseutvalet gjer endeleg vedtak om tildeling av tilskot.

Les mer om ordninga på vanylven.kommune.no

Tildelte midlar blir offentleggjort i brev til søkarane.

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturprisen

Vanylven kommune og Sparebanken Møre deler årleg ut ein kulturpris til einskildpersonar, organisasjonar eller andre aktørar som gjer eller har gjort ein stor innsats for kulturlivet i kommunen.

Kandidatane skal vurderast ut frå ei vid forståing av kultur. Prisen er 5000 kr og eit kunstverk laga av ein lokal kunstnar.

Om du vil sende inn eit forslag på kandidat kan du gjerne fylle ut skjema her eller sende inn til 
Vanylven kommune, 6143 Fiskåbygd. 

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Dette gjeld alle lag og organisasjonar som ønsker å søke om tilskot.

 

Formål

Ordninga skal medverke til at ein større del av befolkninga får høve til å drive idrett og fysisk aktivitet. 

 

Kven kan søke?


Søkarar kan vere kommunar, fylkeskommunar, idrettslag, samvirkeføretak, stiftingar eller andre samanslutningar. Anlegget må vere prioritert i kommunane sin Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og tilhøyrande handlingsprogram.  

 

Kva kan det søkjast midlar til?


Det kan søkjast om tilskot til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg som er opne for allmenn idrettsleg verksemd og som ikkje er underlagt kommersielle interesser.

For ordinære anlegg og rehabilitering, minimumskostnad kr 150.000
For kart, minimumskostnad kr 75.000
For nærmiljøanlegg, minimumskostnad kr 50.000
Søknadsbehandling
Kultur- og folkehelseutvalet gjer endeleg vedtak om tildeling av tilskot.

 

Les mer om ordninga på anleggsregisteret.no

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post