A. Wilhelmsen Foundation

Gir støtte til utdannelse og bidrar i det maritime miljøet
Om støtteordningen

Stiftelsens støtter:

  • Samfunnsnyttig arbeid innen forskning og utdannelse ved å gi støtte og utdele stipendier til norske og utenlandske studenter til bruk ved norske universiteter og høyskoler, særlig innen økonomi og bedriftsledelse

  • Stiftelsen samarbeider med BI, NHH og HSN. (Se høyskolens hjemmesider) Stiftelsen gir kun unntaksvis støtte til utdannelse og videre utviklingsformål for enkeltpersoner utover de avtaler den har med høyskolene.

  • Stiftelsen kan gi støtte til maritim utdannelse av norske sjøfolk, derunder norske skipsoffiserer i Norge

  • Stiftelsen utdeler en sjømannspris til den person eller institusjon som har gjort en innsats for norske sjøfolk og den norske sjømannsstand.

  • Stiftelsen kan tilgodese andre lignende eller helt spesielle formål.  

Aktuelle utlysinger for denne støtteordningen
Vi har ingen registrerte utlysninger for denne støtteordningen. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre støtteordninger hos A. Wilhelmsen Foundation
logo
Sjømannsprisen

Sjømannsprisens formål er å støtte den norske sjømannsstand. Prisen deles ut til den eller de som i særlig grad har gjort en innsats for norske sjøfolk og sjømannsstanden.

 

Prisen er populær og ble etablert i 2001. Stiftelsen forsøker å legge utdelingen av Sjømannsprisen til den 8. april, siden det var Anders Wilhelmsens sin fødselsdag.

Kjenner du til noen gode kandidater som fortjener å bli tildelt Sjømannsprisen?  Skriv en e-post til oss og fortell hvorfor akkurat denne personen eller organisasjonen fortjener prisen. Anbefalingen sendes til post@awfoundation.no

Les mer på awfoundation.no

Privatpersoner
Om A. Wilhelmsen Foundation

A.Wilhelmsen Foundation er en stiftelse som bidrar innen forskning og utdanning ved blant annet å utdele stipendier, gi støtte til utdannelse av norske skipsoffiserer eller bidrar til samfunnsnyttig arbeid etter styrets skjønn.

A.Wilhelmsen Foundation er opprettet til minne om Awilhelmsen-gruppens grunnlegger, Anders Wilhelmsen og hans kone Aslaug Wilhelmsen.

Dette er en redaksjonell oppføring for Stipendportalen.no