Aase Bye og Trygve J.B. Hoffs fond til vitenskapelig, medisinsk forskning

Om støtteordningen

Stiftelsens formål er å fremme:

  1. utforskning av øyesykdommer, både morfologi, patofysiologi, klinikk, epidemiologi og behandling
  2. utvikling av hjertesykdommenes kirurgiske behandling
  3. utvikling av fagområdet ortopedisk kirurgi.

Midlene kan deles ut som en pris eller som bidrag til planlagt eller pågående forskning.

Søknadsfrist 15.februar, søknad sendes via unifor.no

Aktuelle utlysninger for denne støtteordningen
A
Aase Bye og Trygve J.B. Hoffs fond til vitenskapelig, medisinsk forskning
Stiftelsens formål er å fremme: utforskning av øyesykdommer, både morfologi, patofysiologi, klinikk, epidemiologi og behandling utvikling av hjertesykdommenes kirurgiske behandling utvikling av fagområdet ortopedisk kirurgi. Midlene kan deles ut som en pris eller som bidrag til planlagt eller pågående forskning. Søknadsfrist 15.februar, søknad sendes via unifor.no
Les mer
Om Aase Bye og Trygve J.B. Hoffs fond til vitenskapelig, medisinsk forskning

Stiftelsen støtter vitenskapelig, medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo.