Barents-stipend

Barentsstipendets formål er å anerkjenne fremragende kunst og kultur som skapes gjennom grenseoverskridende samarbeid på tvers i Barentsregionen. Barentsstipendet skal fremme felles arenaer og møteplasser for kunstnerisk og kulturell utvikling i regionen. Det er også et ønske å trekke frem og anerkjenne kunstnere og kulturaktører som over tid og gjennom gode prosjekter synliggjør samarbeidet i Barentsregionen.

Dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no.

Les mer om Barents-stipend
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (1)
logo
Barents-stipend

Prosess og kriterier
Stipendet tildeles profesjonelle kunstnere og kunstneriske organisasjoner i Barentsregionen. Stipendene tildeles annet hvert år, og er på € 10 000.

De fire medlemslandene i Barentsregionen (Norge, Sverige, Finland og Russland) nominerer én kandidat fra sin nasjon, ut fra innkomne søknader. I Norge er det faglig råd for BarentsKult som innstiller den norske kandidaten. Formell fordeling av Barentsstipendet gjøres av JWGC.

Formelt krav til norsk søker: Må bo og arbeide i Nord-Norge.

Søknad skal inneholde:

Kort beskrivelse av prosjektet som planlegges gjennomført med stipendmidlene 
Presentasjon av søker (enkeltkunstnere skal også legge ved CV)
Beskrivelse av kunstnerisk praksis og erfaring med grenseoverskridende kultursamarbeid i Barentsregionen 
Søknadsfrist: 07.04

Søknad sendes til: Barentssekretariatet, e-post: info@barents.no.

Merk søknaden «Barentsstipend».

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Barents-stipend