Norges Handikapforbunds fond og legater

Norges Handikapforbund jobber for et mangfoldig samfunn der alle er likestilte og kan delta.

Norges Handikapforbund disponerer flere fond og en testamentarisk gave, som det er mulig å søke midler gjennom. Søknadsfristen er 1. februar og 1. august hvert år.

Under fanen  "støtteordninger" finner du en oversikt over hvilke legat du kan søke på.

Dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no. Informasjon er hentet fra nhf.no

Les mer om Norges Handikapforbunds fond og legater
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (6)
logo
Norges Handikapforbunds rettighetsfond

Norges Handikapforbunds rettighetsfond skal bidra til å finansiere omkostninger i juridiske og/eller rettslige tiltak i saker av særlig prinsipiell interesse for NHFs medlemmer. Fondet er åpent for alle søkere, så lenge formålet er ivaretatt.

Søknadsfristen er 1. februar og 1. august hvert år.

Les mer på nhf.no

Privatpersoner
logo
Karla og Knut Stiansens legat

Karla og Knut Stiansens legat gir støtte til funksjonshemmet ungdom under utdannelse. Stiansens legat er åpent for alle søkere, så lenge formålet er ivaretatt.

Søknadsfristen er 1. februar og 1. august hvert år.

Les mer på nhf.no

Privatpersoner
logo
Norges Handikapforbunds interessepolitiske fond

Det interessepolitiske fondet til NHF skal bidra til finansiering av interessepolitiske prosjekter, tiltak og aktiviteter som fremmer full samfunnsmessig deltakelse og likestilling for bevegelseshemmede. Det er kun NHFs organisasjonsledd som kan søke om midler gjennom NHFs interessepolitiske fond.

Søknadsfristen er 1. februar og 1. august hvert år.

Les mer på nhf.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Midler til funksjonshemmede barn

I 2010 mottok Norges Handikapforbund en arv på 1 598 000 kroner som i følge testamentet skulle gå til funksjonshemmede barn gjennom Norges Handikapforbund. Organisasjonsledd i NHF som ønsker å gjennomføre tiltak rettet mot barn og unge under 18 år, kan søke om disse midlene.

Søknadsfristen er 1. februar og 1. august hvert år.

Les retningslinjer her: https://nhf.no/om-oss/fond-og-legater/retningslinjer-for-bruk-av-midler-oremerket-funksjonshemmede-barn/

Privatpersoner
logo
Arv fra Svein E. Pettersen

NHF ble våren 2021 tilgodesett i testamentet til avdøde Svein Eugen Pettersen. Midlene skal fortrinnsvis brukes til behandling og velferdstiltak for pasienter ved Beitostølen og/eller lignende institusjoner, og dette skal være tidsavgrensede tiltak i regi av et organisasjonsledd i NHF.

Søknadsfristen er 1. februar og 1. august hvert år.

Les mer på nhf.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
NHFs utdanningsstipend til Anne Karin Øverbys minne

Dette er midler som skal bidra til at funksjonshemmet ungdom under 30 år skal kunne gjennomføre ønsket utdannings- og kvalifiseringsløp i Norge eller utlandet. I søknaden skal personalia oppgis, og det skal framgå hvilket kvalifiseringstiltak/studium det søkes stipend for, samt tidspunkt for oppstart og avslutning. Dersom det er fastsatt opptakskriterier, skal søkeren dokumentere at kvalifikasjonskravene for opptak er oppfylt.

Søknadsfristen er 1. februar og 1. august hvert år.

Les mer på nhf.no

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post