Norges Handikapforbunds stiftelser

Norges Handikapforbund jobber for et mangfoldig samfunn der alle er likestilte og kan delta.

Norges Handikapforbund disponerer flere fond og en testamentarisk gave, som det er mulig å søke midler gjennom. Søknadsfristen er 1. februar og 1. august hvert år.

Under fanen  "støtteordninger" finner du en oversikt over hvilke legat du kan søke på.

Dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no. Informasjon er hentet fra nhf.no

Les mer om Norges Handikapforbunds stiftelser
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (3)
logo
Norges Handikapforbunds rettighetsfond

Norges Handikapforbunds rettighetsfond skal bidra til å finansiere omkostninger i juridiske og/eller rettslige tiltak i saker av særlig prinsipiell interesse for NHFs medlemmer. Fondet er åpent for alle søkere, så lenge formålet er ivaretatt.

Private / enkeltpersoner
logo
Karla og Knut Stiansens legat

Karla og Knut Stiansens legat gir støtte til funksjonshemmet ungdom under utdannelse. Stiansens legat er åpent for alle søkere, så lenge formålet er ivaretatt.

Private / enkeltpersoner
logo
Norges Handikapforbunds interessepolitiske fond

Det interessepolitiske fondet til NHF skal bidra til finansiering av interessepolitiske prosjekter, tiltak og aktiviteter som fremmer full samfunnsmessig deltakelse og likestilling for bevegelseshemmede. Det er kun NHFs organisasjonsledd som kan søke om midler gjennom NHFs interessepolitiske fond.

Private / enkeltpersoner
Organisasjoner og foreninger
Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post