Norsk Jernbanemuseums støtte

Tilskuddordning for norsk jernbanemuseum og prosjekter tilknyttet jernbanens kulturminner. Se mer på jernbanemuseet.no 

Dette er en redaksjonell oppføring for Stipendportalen.no 

Les mer om Norsk Jernbanemuseums støtte
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
Støtteordninger (3)
logo
Jernbanemuseets venners stipend

Kandidater til venneforeningens pris og stipend
Hvis det er kandidater, deler Jernbanemuseets venner årlig ute en pris og et stipend for å inspirere til arbeid for å ta vare på norsk jernbanehistorie.

Prisen og stipendet deles ut på Jernbanemuseets dag hvert år og er på kr 10.000,- hver.

Prisen
Formålet med prisen er å inspirere til arbeid for å ta vare på norsk jernbanehistorie, ved formidling av jernbanehistorie, forskning eller bevaringsarbeid. Aktiviteten må hovedsakelig ha foregått i løpet av de to siste årene. Prisen kan tildeles enkeltpersoner og organisasjoner. Forslagsstilleren må begrunne forslaget på sin(e) kandidat(er).

Stipendet
Stipendet skal være støtte til reise, opphold, tapt arbeidsfortjeneste, mm. ved formidling, forskning, dokumentasjon og kompetanseheving innen norsk jernbanehistorie. Stipendet tildeles pågående eller planlagte arbeider. Stipendet kan tildeles enkeltpersoner eller grupper. Søknaden skal inneholde en beskrivelse av hva man ønsker å benytte stipendet til. Søkerne må dokumentere tidligere arbeider, f.eks. bokutgivelser, artikler, rapporter, prosjekter, o.l.

Frist for å sende inn forslag på kandidater er 31. mars.

Forslag sendes til:
Jernbanemuseets Venner, c/o Norsk Jernbanemuseum, Postboks 491, 2304 Hamar.
Konvolutten merkes med “Pris/stipend”.

Les mer på jernbanemuseet.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til kulturminner i jernbanesektoren

Forskriftens formål er å støtte formidling og forvaltning av norsk jernbanehistorie. Videre er formålet å muliggjøre bevaring av både materielle og immaterielle kulturminner på jernbaneområdet. Det skal også bygges opp under offentlighetens engasjement for ivaretagelse av jernbanehistorien.

Søknadsfristen fastsettes av Norsk jernbanemuseum som publiserer den på sin hjemmeside.

Eget søknadsskjema som gjøres tilgjengelig av Norsk jernbanemuseum, skal anvendes.

Søknaden skal inneholde

1. søkers navn, adresse, kontonummer, e-postadresse, telefonnummer og kontaktperson,
2. organisasjonsnummer dersom søker har slikt,
3. informasjon om prosjektet det søkes tilskudd til,
4. informasjon om hvilke arbeider som planlegges gjennomført og hvordan de planlegges gjennomført,
5. informasjon om hvilke antikvariske hensyn som skal ivaretas,
6. plan for gjennomføringen av tiltaket eller aktiviteten med virkemidler, samarbeidspartnere og fremdriftsplan og
7. kostnadsoverslag og budsjett.

Mer informasjon finner du her https://jernbanemuseet.no/tilskudd-til-kulturminner-i-jernbanesektoren-soknad-om-generell-stotte-2022/

Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til museumsbaner

Fra midten av 1980-tallet utbetalte NSB tilskudd til museumsbaner og andre som gjorde et arbeid for å ta vare på jernbanens kulturminner. Tilskuddsforvaltningen ble overtatt av Jernbaneverket i 1996 og i 2017 ble dette fordelt mellom Norsk jernbanemuseum og Bane NOR. Ingen av tilskuddsordningene var forankret i Statsbudsjettet.

Fra 2021 er Norsk jernbanemuseum tildelt oppgaven med å administrere den nye tilskuddsordningen, som er forankret i Statsbudsjettet. Tilskuddsregelverket er utarbeidet i henhold til Direktoratet for økonomistyring sin veileder for utforming av tilskuddsordninger, samt krav i relevante lovverk. Tilskuddsregelverket er forskriftsfestet og godkjent av Samferdselsdepartementet.

Museumsbaner som oppfyller vilkårene gitt i §4 i forskriften kan søke om grunnstøtte og vedlikeholds- og driftsstøtte. Disse finner du på jernbanemuseet.no.

Søknadsfrist: Løpende innen utløp av 2023.

Beløpsramme grunnstøtte: kr 1.000.000,-.

Les mer og søk elektronisk her https://jernbanemuseet.no/om-norsk-jernbanemuseum/prosjektstotte-til-historiske-jernbaneformal/

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger

Aktuelle utlysinger hos Norsk Jernbanemuseums støtte

N
Jernbanemuseets venners stipend / pris deles ut til den eller de som styret mener fortjener det. 
Ikke spesifisert
N
Museumsbaner som er omfattet av ordningen får støtte for å få kompetent arbeidskraft for drift. 
Ikke spesifisert

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Norsk Jernbanemuseums støtte