Våler Kommunes (i Innlandet) støtteordninger

Våler kommune i Innlandet tilbyr sine innbygger forskjellige legat, priser og andre tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Våler kommune.

Les mer om Våler Kommunes (i Innlandet) støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (2)
logo
Olaug og Gunlaug Hoels legat

Legatet har til formål å gi støtte til bevegelseshemmede i Våler. Ved utdeling skal det tas hensyn til økonomiske behov og grad av uførhet.

Privatpersoner
logo
Ungdomsprisen

Våler kommunes ungdomspris er en høythengende pris som kan tildeles ungdom i aldersgruppen 13-25 år. Det er vedtatt spesielle kriterier for kandidater. Forslag må sendes senest 11.04

Fra vedtektene:

Kriterier for Våler kommunes ungdomspris
(vedtatt i formannskapets sak 031/20, 07.05.2020):
1. Våler kommunes ungdomspris skal være en høythengende pris. Den må ikke
deles ut årlig. Om det er tvil om en kandidat oppfyller kriteriene, tilrås det at prisen
ikke deles ut. Det er for å sikre at prisens renommé forblir høythengende.
2. Prisen tildeles kun enkeltpersoner.
3. Man kan få prisen fra og med det året man fyller 13 år til og med det året man
fyller 25 år.
4. Prisen kan tildeles ungdom som bor, har bodd eller som fortsatt har en tilknytning
til Våler.
5. Prisen kan tildeles ungdom som har oppnådd en høy prestasjon innen idrett, på
nasjonalt mesterskapsnivå.
6. Prisen kan tildeles ungdom som ved kunstnerisk utøvelse har oppnådd
anerkjennelse på et nasjonalt nivå. Det kan være billedkunst, musikk og annen
scenekunst.
7. Prisen kan tildeles ungdom som litterært (forfatterskap) har oppnådd
anerkjennelse på et nasjonalt nivå.
8. Prisen kan tildeles ungdom som har etablert en bedrift, selskap eller nettsted som
dokumentert har vært velfungerende i minimum 2 år.
9. Prisen kan tildeles ungdom som på en særskilt måte har tilrettelagt for å skape
eller som har etablert et tiltak/tilbud for ungdom i Våler. Et slikt tilbud må kunne
dokumenteres å ha vært velfungerende i minimum 2 år.
10. Prisen kan tildeles ungdom som på en særskilt måte har vært et godt forbilde for
andre barn og unge.
11. Prisen kan tildeles ungdom som på en respektabel måte har stått opp mot
mobbing eller netthets av andre personer og som har synliggjort at vi ikke
aksepterer slik atferd.
12. Våler kommune annonserer prisen hvert år, samtidig med kulturpris og ildsjelpris.
Ungdomsrådet gis i tillegg en oppgave med å finne gode kanaler for å gjøre det
kjent.
13. Alle kan foreslå kandidater til ungdomsprisen. Forslag sendes skriftlig til Våler
kommune, sammen med en utfyllende begrunnelse for hvordan kandidaten
oppfyller kriteriene.
14. Når man har et ungdomsråd, skal det gi sin innstilling i saken. Har man ikke et
ungdomsråd, behandles saken i elevrådet ved ungdomsskolen.
15. Vedtaket i utvalg for kultur og oppvekst skal være begrunnet.
16. Tildelingen av ungdomsprisen, gjøres normalt under Vålerdagene ved ordfører.
17. Ungdomsprisen kan kun mottas 1 gang.
18. Ungdomsprisen består i en gavesjekk med tilsvarende verdi av kulturprisen.
19. Formannskapet gjør endelig vedtak om tildeling av ungdomsprisen.

Send ditt forslag til postmottak@vaaler-he.kommune.no senest 11.04

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post