Ås kommunes legater og støtteordninger

Ås kommune tilbyr sine innbyggere forskjellige tilskuddsordninger til både utdanning, kultur og bedriftsutvikling. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Ås kommune.

Les mer om Ås kommunes legater og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (4)
logo
Ås kommunes legater

Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til utdanning for enkeltpersoner med tilknytning til Ås kommune.

logo
Driftstilskudd til frivillige organisasjoner

Det kan søkes om:

-Grunntilskudd
-Medlemstilskudd
-Tilskudd til leie av lokaler
-Tilskudd til drift av egne lokaler/hytter


Søknadsfristen er 15. mars

Kommunen ønsker at barn og unge skal prioriteres. Grunntilbud gis derfor kun til organisasjoner hvor flere enn 50% av meldemmene er under 25 år.

Organisasjoner må ha aktivitet mer enn 50% av året, og minst 70% av medlemmene må ha bostedsadresse i Ås kommune.

Slik søker du
Søknaden sendes elektronisk: Søknadsskjema for tilskudd til kulturarbeid

Søknader om driftstilskudd skal inneholde følgende dokumentasjon:

1. Årsmelding fra siste driftsår
2. Revidert regnskap fra siste driftsår
3. Årsbudsjett for søknadsåret
4. Medlemsoversikt pr. 31.desember - (navn og fødselsdato)
5. Eventuelle andre bilag (kvittering for husleie, strøm, kommunale avgifter og lignende)

Organisasjoner og foreninger
logo
Etableringstilskudd

Hvis du har startet en ny organisasjon, eller tar opp igjen en organisasjon som har ligget nede i minst 3 år, kan du søke om etableringstilskudd. Du kan søke hele året.

Det kan ytes tilskudd til oppstart av nye organisasjoner, lag eller foreninger, eller reorganisering av organisasjoner, lag eller foreninger som har ligget nede i minimum 3 år. Tilskuddet begrenses oppad til kroner 2.500,-. Det ytes ikke driftstilskudd samme år som starttilskuddet mottas. Organisasjonen må bestå av flere enn 10 medlemmer.

Slik søker du
Søknaden sendes elektronisk via as.kommune.no

Følgende skal med i søknaden:

Dokumentasjon om konstituering, vedtekter og program
Årsbudsjett
Oversikt over medlemmer bosatt i Ås kommune og alder

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til kulturarrangementer

Gjennomfører du et kulturarrangement som er åpent for alle? Da kan du søke kommunen om midler. Du kan søke hele året.

Alle organisasjoner, lag eller enkeltpersoner i Ås kommune kan søke om tilskudd. Tilskuddet er ment å dekke kulturarrangementer som er åpent for alle, og som er offentliggjort gjennom presse eller andre informasjonskanaler.

Støtten kan gis som tilskudd eller underskuddsgaranti. Du kan ikke søke om underskuddgaranti etter at arrangementet er gjennomført.

Slik søker du
Søknaden skal inneholde:

-Budsjett for tiltaket
-Kort beskrivelse av tiltaket


Søknaden sendes i god tid før avvikling av arrangementet til post@as.kommune.no. Det skal legges frem regnskap før tilskudd eller underskuddstilskudd utbetales.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post