(Stipendportalen.no):

Å få tildelt et stipend til din masteroppgave viser at ditt prosjekt er relevant og har en nytteverdi for flere enn deg og din egen utdannelse. Du kan være et viktig bidrag for bedrifter og organisasjoner som jobber med emnet du skriver om.

Therese Manus råder kommende masterstudenter til å lete grundig, og finne det stipendet som er aktuelt å søke på innenfor ditt fagfelt.

– Bruk litt tid på å undersøke hvor det kan være aktuelt å søke for deg, sier hun.

Stipendportalen.no finner du alle stipender, legater, fond og støtteordninger, samlet på ett sted. Her kan du søke etter stipender, som passer for deg og din masteroppgave. 

Hvor stort stipendet er, vil være avhengig av hver enkelt utlysning, det kan være alt fra 10.000 til 50.000 kroner. Enkelte stiftelser og organisasjoner, vil dele opp stipendet slik at du får én del til skriveprosessen, og et resterende beløp etter oppgaven er fullført.

Det blir utlyst stipender for både vår- og høstsemesteret. Noen stiftelser og organisasjoner deler ut stipender årlig, mens andre tilbyr det mer sporadisk. For eksempel når de har et prosjekt på gang, og ønsker mer kunnskap om et spesifikt tema. I år kan det riktignok være færre stipender som tilbys, på grunn av økonomiske utfordringer grunnet koronasituasjonen.

Noen eksempler på stiftelser og organisasjoner du kan søke stipend hos:

 

Tekna, Teknisk-naturvitenskapelig forening, har en stipendordning som tilbyr stipender fra ett til tre prosjekter i året, til studentmedlemmer i Tekna. Stipendet kan gis til enkeltpersoner eller mindre grupper.

 

Språkrådet deler hvert år ut stipend til masterstudenter. De har på sin nettside listet opp fem emner de er interessert i nå. Blant annet «språkbruk og korona», «språk i media og kultursektoren» og «språk i høyere utdanning».

 

Norsk sykepleierforbund har søknadsfrist for stipend to ganger hvert år, til utdanninger som har sykepleiefaglig relevans. Medlemmer som er under videreutdanning eller masterutdanning, hele eller deler av året, kan søke.

 

Senter for likestilling lyser ut stipender på 10.000 kroner til UiA-studenter, som skal skrive oppgave om likestillings- og mangfoldsproblematikk. I søknadsutlysningen står det at det ikke er et kriteria at likestilling er hovedtema, men at det er et sentralt perspektiv i analysen.

 

Valg av tema til masteroppgaven

Therese sier at du først og fremst skal velge et tema du har interesse for. Resultatet blir best når det er interessant å skrive oppgaven.

– Så gjelder det å lese utlysningstekstene nøye, slik at man er sikker på at oppgaven faller innunder kriteriene for stipendet man vil søke.

Problemstillingen bør være konkret og tydelig. Da er det lett å forstå hva målet med oppgaven er.

 

Råd til å skrive søknaden

Organisasjoner og stiftelser gir som regel stipender til kun én eller noen få studenter, og du er nok ikke den eneste som søker. Sett derfor av tid til å skrive en god søknad. La søknaden din gjenspeile hvor bra og aktuelt temaet ditt er, og hvor engasjert du er i det. Therese sine råd til søknadsskrivingen er:

 

  • Les utlysningsteksten nøye!
  • Vær kortfattet og konkret, og innfri alle krav til søknaden.
  • Vis hvorfor problemstillingen er aktuell ved å sette den inn i en større sammenheng.
  • Vær gjerne entusiastisk overfor temaet.
  • Overhold frister, formatkrav, og les korrektur.

 

Når det gjelder søknadsfrister, vil dette variere fra stipend til stipend, men det er ofte tidlig på høsten eller våren. Enkelte stipender har også søknadsfrist på sommeren, så det er lurt å begynne tidlig å planlegge og lete etter aktuelle stipender. Hold gjerne øynene åpne allerede i tema- og prosjektbeskrivelse-fasen.

 

Hvilke forpliktelser ligger det i å motta et stipend?

– Det varierer fra utdeler til utdeler, men jeg vil anta at det er et felles krav om at masteroppgaven blir levert.

Hun forteller videre at det i enkelte tilfeller er et krav om at stipendet skal brukes til spesielle aktiviteter, eller at mottaker skal levere noe konkret i tillegg. Det kan for eksempel være en artikkel som skal leveres i etterkant.

– Dersom man mottar et stipend, ligger det også en forventning fra utdeler om at mottaker skal gjøre en ekstra innsats for å skrive en god masteroppgave, som besvarer problemstillingen.

 

Hva kan man bruke pengene til?

– For noen vil et stipend bety at man kan bruke mer tid på masteroppgaven. Man trenger for eksempel ikke å jobbe like mye ved siden av studiene, sier Therese.

For andre kan det bety at man får gjennomført aktiviteter man normalt ikke har råd til. Det kan for eksempel være en spørreundersøkelse, deltakelse på arrangementer, ekstern veiledning, materiell, reiser eller annet.

– Hvis det ligger krav til hva pengene skal brukes til, er det beskrevet i utlysningen, og som regel må man da legge ved et budsjett i søknaden, avslutter Therese.

Det er mange som er interessert i den kunnskapen en masterstudent kan bidra med, enten det er et bredt fagområde eller et mer spesifikt emne. Let rundt på nettet. Kanskje finner du en utlysning som er perfekt for akkurat din oppgave.