Oslo kommunes støtteordninger

Beskrivelse kommer snart — dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no.
Les mer om Oslo kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (6)
logo
Talentstipend

Frist for å søke
Det er søknadsfrist 15. september

Kort om stipendet
Stipendet retter seg mot unge kunstnertalenter mellom 18 og 26 år.

Oslo kommunes stipendordning skal sikre kvalitet, nyskapning, forskning, tilgjengelighet og/eller bredde innen kunst- og kulturområdet. Stipendordningen skal være til berikelse for byens kulturliv og til glede for kommunens innbyggere.

Hvem kan søke?
Unge kunstnertalenter fra 18 til 26 år ved søknadsfristen kan søke om talentstipend.

Som hovedregel kan bare enkeltpersoner motta stipend. I samarbeidsprosjekter må alle deltakerne søke separat. Kunstnergrupper som har eget organisasjonsnummer kan søke som organisasjon.

Krav til søker
Søkere må ha registrert bostedsadresse Oslo innen 31. desember året før innsendt søknad.
For å få bli tildelt stipend må eventuelle tidligere mottatte stipendprosjekt være avsluttet og tilfredsstillende rapportert.


Søknadsbeløp
Du kan søke om midler på mellom 10 000 og 50 000 kroner.

Vurderingskriterier
-Prosjektets utviklingspotensial for søkeren
-Prosjektets rekrutteringspotensial tillegges avgjørende vekt
-Virksomheten kommer andre til gode
-Prosjektet finner i sin helhet sted i Oslo

Les hele forskriften og retningslinjer her:

https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/talentstipend/

Private / enkeltpersoner
logo
Diversestipend

Kort om tilskuddet
Diversestipend gis til prosjekter, materialer, reise- og studier. Oslo kommunes stipendordning skal sikre kvalitet, nyskapning, forskning, tilgjengelighet og/eller bredde innen kunst- og kulturområdet. Stipendordningen skal være til berikelse for byens kulturliv og til glede for kommunens innbyggere.

Diversestipend er ett av seks ulike stipender som Kulturetaten tildeler på vegne av Oslo kommune. Det er kun anledning til å søke på en stipendtype per år.

Hvem kan søke?
Kunstnere og kulturarbeidere kan søke om diversestipend. Som hovedregel kan bare enkeltpersoner motta stipend. I samarbeidsprosjekter må alle deltakerne søke separat. Kunstnergrupper som har eget organisasjonsnummer kan søke som organisasjon.

Krav til søker
Søkere må ha registrert bostedsadresse Oslo innen 31. desember året før søknaden sendes inn.
For å få bli tildelt stipend må eventuelle tidligere mottatte stipendprosjekt være avsluttet og tilfredsstillende rapportert.

Søknadsbeløp
Du kan søke på mellom 20 000 til 100 000 kroner.

Vurderingskriterier
-Prosjektets kvalitet
-Prosjektets gjennomførbarhet innen skisserte rammer
-Prosjektet skal være nyskapende og interessant innen sitt felt
-Relevans for Oslos befolkning


Les forskrift og retningslinjer her:

https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/diversestipend/

Private / enkeltpersoner
logo
Etableringsstipend

Frist for å søke
Det er søknadsfrist 15. september

Kort om stipendet
Etableringsstipendet skal bidra til at yngre kunstnere i etableringsfasen kan etablere seg i Oslo. Alle typer etableringsutgifter og investeringer er relevante.

Oslo kommunes stipendordning skal sikre kvalitet, nyskapning, forskning, tilgjengelighet og/eller bredde innen kunst- og kulturområdet. Stipendordningen skal være til berikelse for byens kulturliv og til glede for kommunens innbyggere.

Etableringsstipend er ett av seks ulike stipender som Kulturetaten tildeler på vegne av Oslo kommune. Det er kun anledning til å søke på en stipendtype per år.

Hvem kan søke?
Kunstnere og kulturarbeidere som er fra 22 til 35 år ved søknadsfristen kan søke om etableringsstipend.

Som hovedregel kan bare enkeltpersoner motta stipend. I samarbeidsprosjekter må alle deltakerne søke separat. Kunstnergrupper som har eget organisasjonsnummer kan søke som organisasjon.

Krav til søker
-Søkere må ha registrert bostedsadresse Oslo innen 31. desember året før innsendt søknad.
-Søker kan ikke motta støtte fra Statens lånekasse for utdanning i det året søknaden gjelder for.
-For å få bli tildelt stipend må eventuelle tidligere mottatte stipendprosjekt være avsluttet og tilfredsstillende rapportert.

Søknadsbeløp
Du kan søke om midler på mellom 10 000 og 150 000 kroner.

Vurderingskriterier
-Prosjektets relevans og utviklingspotensial for søkeren
-Gjennomførbarhet innen skisserte rammer
-Relevans for Oslos befolkning


Les hele forskriften her:

https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/etableringsstipend/

Private / enkeltpersoner
logo
Kulturprofilstipend

Frist for å søke
Det er søknadsfrist 15. september

Kriterier for å søke
Kulturprofilstipendet går til et særskilt kulturpolitisk satsingsområde som fastsettes årlig av Byråd for kultur, idrett og frivillighet. Årets kulturprofilstipend skal gå til Oslo som arena for scenekunst, med særlig vekt på nyskapende prosjekter rettet mot barn og unge.

Oslo kommunes stipendordning skal sikre kvalitet, nyskapning, forskning, tilgjengelighet og/eller bredde innen kunst- og kulturområdet. Stipendordningen skal være til berikelse for byens kulturliv og til glede for kommunens innbyggere.

Kulturprofilstipend er ett av seks ulike stipender som Kulturetaten tildeler på vegne av Oslo kommune. Det er kun anledning til å søke på en stipendtype per år. 

Hvem kan søke?
Kunstnere og kulturarbeidere kan søke om kulturprofilstipend.

Som hovedregel kan bare enkeltpersoner motta stipend. I samarbeidsprosjekter må alle deltakerne søke separat. Kunstnergrupper som har eget organisasjonsnummer kan søke som organisasjon.

Krav til søker
Søkere må ha registrert bostedsadresse Oslo innen 31. desember året før innsendt søknad.
For å få bli tildelt stipend må eventuelle tidligere mottatte stipendprosjekt være avsluttet og tilfredsstillende rapportert.


Søknadsbeløp
Du kan søke om midler på mellom 30 000 og 100 000 kroner.

Vurderingskriterier
-Prosjektets relevans i forhold til årets satsningsområde: Oslo som arena for scenekunst, med særlig vekt på nyskapende prosjekter rettet mot barn og unge.
-Prosjektets kvalitet
-Prosjektets gjennomførbarhet innen skisserte rammer
-Relevans for Oslos befolkning


Les forskrift og retningslinjer her:

https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/kulturprofilstipend/

Private / enkeltpersoner
logo
Munch- og Vigelandstipend

Frist for å søke
Det er søknadsfrist 15. september

Kort om stipendet
Munch- og Vigelandsstipendet gis primært til forskning på Munch- og Vigelands kunst. Det kan også gis stipend til forskning på Oslo kommunes øvrige kunst- og kultursamlinger eller til nyskapende formidling av Munch- og Vigelands kunst.

Oslo kommunes stipendordning skal sikre kvalitet, nyskapning, forskning, tilgjengelighet og/eller bredde innen kunst- og kulturområdet. Stipendordningen skal være til berikelse for byens kulturliv og til glede for kommunens innbyggere.

Munch- og Vigelandstipend er ett av seks ulike stipender som Kulturetaten tildeler på vegne av Oslo kommune. Det er kun anledning til å søke på en stipendtype per år.

Hvem kan søke?
Forskere, kunstnere og kulturarbeidere kan søke Munch- og Vigelandstipend.

Som hovedregel kan bare enkeltpersoner motta stipend. I samarbeidsprosjekter må alle deltakerne søke separat. Kunstnergrupper som har eget organisasjonsnummer kan søke som organisasjon.

Krav til søker
-Søker skal ikke være vitenskapelig eller faglig ansatt ved henholdsvis Munchmuseet,Vigeland-museet eller andre kommunale kulturvirksomheter.
-For forskere skal søker inneha minimum eksamen på masternivå fra universitet eller høyskole.
-For å få tildelt stipend må eventuelle tidligere mottatte stipendprosjekt være avsluttet, og tilfredsstillende rapporter levert.

Søknadsbeløp
Stipendet er på mellom 75 000 og 200 000 kroner.

Vurderingskriterier
-Prosjektets kvaliteter som nyskapende forskning eller forskningsformidling.
-Prosjektets gjennomførbarhet innenfor skisserte rammer.


Les forskrift og retningslinjer her:

https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/munch-og-vigelandstipend/

Private / enkeltpersoner
logo
Internasjonalt stipend

Frist for å søke
Det er søknadsfrist 15. september 

Kort om stipendet
Stipendet skal bidra til å øke den internasjonale kulturutvekslingen og støtte opp om Oslo kommunes internasjonale strategier. Målet er å få flere utenlandske kunstnere til å bo og arbeide i Oslo i kortere eller lengre perioder, og at oslokunstnere gis mulighet til å bo og arbeide utenlands i kortere eller lengre perioder.

Oslo kommunes stipendordning skal sikre kvalitet, nyskapning, forskning, tilgjengelighet og/eller bredde innen kunst- og kulturområdet. Stipendordningen skal være til berikelse for byens kulturliv og til glede for kommunens innbyggere.

Diversestipend er ett av seks ulike stipender som Kulturetaten tildeler på vegne av Oslo kommune. Det er kun anledning til å søke på en stipendtype per år. 

Hvem kan søke?
Oslo-baserte kunstnere og kulturarbeidere som er invitert av kunst-/kulturinstitusjon i utlandet eller utenlandske kunstnere som er invitert av institusjon i Oslo kan søke om stipend til internasjonal kunstnerutveksling.

Som hovedregel kan bare enkeltpersoner motta stipend. Institusjoner i Oslo kan søke om stipend på vegne av internasjonale kunstnere. I samarbeidsprosjekter må alle deltakerne søke separat. Kunstnergrupper som har eget organisasjonsnummer kan søke som organisasjon.

Krav til søker
-Det må foreligge en formell invitasjon fra kunst-/kulturinstitusjon om opphold.

-Det er et vilkår for å få bli tildelt stipend at eventuelle tidligere mottatte stipendprosjekt er avsluttet og tilfredsstillende rapportert.

Søknadsbeløp
Du kan søke om 10 000 til 150 000 kroner.

Vurderingskriterier
-Søker skal være nyskapende og interessant innen sitt felt
-Prosjektets relevans og utviklingspotensial for søkeren


Les forskrift og retningslinjer her:

https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/internasjonalt-stipend/

Private / enkeltpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post