Tynset kommunes støtteordninger

Tynset kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, legat og offentlige støtteordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Tynset kommune.

Les mer om Tynset kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (8)
logo
Signe og Ola Karenus Trøens legat av Brydalen Tynset

Legatets formål er støtte til ungdom i Brydalen som i kraft av forestående eller løpende skolegang/studier tar videregående praktisk rettet eller teoretisk utdanning etter ungdomsskolen.

Søknad med bankkontonummer og telefonnummer sendes til:

Signe og Ola Karenus Trøens legat
Tynset Kommune
v/Regnskapsleder
2500 TYNSET

Privatpersoner
logo
Gunnar Budde Berghs Legat

Legatets formål er utbetaling til personer som er kommet i en vanskelig situasjon på grunn av sykdom, ulykker eller lignende, og ellers trengende eldre og barn i Tynset og omegn.

Søknad med bankkontonummer og telefonnummer sendes til:

Gunnar Budde Berghs legat
Tynset Kommune
v/Regnskapsleder
2500 Tynset

Privatpersoner
logo
Tynset Sogns utdanningslegat

Legatets formål er utdeling av midler til ungdom fra Tynset kommune som er under utdanning.

Søknad med bankkontonummer og telefonnummer sendes til:

Tynset Sogns utdanningslegat 2021
Tynset Kommune
v/Regnskapsleder
2500 Tynset

Privatpersoner
logo
Aktivitetskort

Målgruppe: Barn og unge i alderen 6-18 år i Tynset kommune som lever i familier der økonomien er til hinder for deltagelse i fritidsaktivitet.

Det kan søkes for ungdommer over 18 år som fremdeles er i videregående opplæring eller tilsvarende.

Les mer og last ned elektronisk søknadsskjema her:

https://www.tynset.kommune.no/tjenester/kultur-fritid-og-turistinformasjon/fond-priser-stipender-tilskudd/

Privatpersoner
logo
Idrettsfond

Hovedformålet med idrettsfondet er at det skal bidra til opprettholdelse og videreutvikling av et mangfold av aktiviteter innen folkehelse, idrett og friluftsliv i alle deler av Tynset kommune. Det kan gis støtte til større og mindre arrangementer, prosjekter og utviklingstiltak. Det kan også gis støtte til ordinær drift av aktiviteter innen folkehelse, idrett og friluftsliv. Det gis ikke støtte til bygging eller istandsetting av bygninger eller annen fast eiendom, heller ikke anleggsstøtte. Fondet kan heller ikke brukes til å gi økonomisk støtte til enkeltutøvere.

Eksempler på aktører som kan søke om midler fra fondet er lag og foreninger, grupper og prosjekter innenfolkehelse, idrett og friluftsliv i Tynset kommune. . Enkeltpersoner bosatt i Tynset kan også søke til formål som er til glede for allmennheten. Det gis ikke støtte til aktører som ikke har allmennyttige eller ikkekommersielle formål. Det gis normalt ikke støtte til tiltak som ikke er åpne for allmennheten og til rent kommersielle tiltak. Barn og unge er en prioritert målgruppe.

Les retningslinjer og søk elektronisk på tynset.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturfond

Hovedformålet med kulturfondet er at det skal bidra til å stimulere til et mangfold av aktiviteter, og bidra til å fremme kulturlivet i alle deler av Tynset kommune. Det kan gis støtte til større og mindre arrangementer, prosjekter og tiltak som kan ha betydning og nytte for kommunens innbyggere. Det gis ikke støtte til bygging eller istandsetting av bygninger eller annen fast eiendom. Det gis fortrinnsvis ikke støtte til ordinær drift.

Eksempler på aktører som kan søke om midler fra fondet, er lag og foreninger, enkeltpersoner, grupper og prosjekter innen kulturlivet i Tynset kommune. Det gis bare støtte til aktører som har almennnyttige eller ikkekommersielle formål, og tiltak som er åpne for allmennheten. Barn og unge er en prioritert målgruppe.

Les retningslinjer og søk elektronisk på tynset.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturpris

Tynset kommune kan hvert år dele ut en kulturpris. Prisen deles ut til enkeltpersoner eller organisasjoner som har særlig tilknytning til kulturlivet i Tynset kommune.

Les vedtekter på tynset.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Talentstipend til ungdom

Tynset kommune deler årlig ut et talentstipend til ungdom i alderen 15-25 år som satser innenfor en kunstnerisk uttrykksform. Det deles ut ett stipend per år og stipendprisen er på kr 20 000,-.Hensikten med stipendet er å oppmuntre den som får stipendet til videre utvikling innenfor sin uttrykksform. Kandidater til stipendet må selv søke, og søknaden skal inneholde CV eller beskrivelse av hva søkeren har jobbet med innenfor sin uttrykksform, målsettinger for videre utvikling innenfor uttrykksformen og en plan for hva stipendet skal brukes til. Juryen legger vekt på at søkeren har en konkret plan for hva stipendet skal brukes til. Det er derfor viktig at dette kommer tydelig fram av søknaden, med et budsjett for det som er tenkt gjennomført for stipendpengene.

Søknadsfristen er 1. mai.

Søknad sendes til:
postmottak@tynset.kommune.no eller per post til:

Tynset kommune
Kulturkontoret
Rådhuset
2500 Tynset.

Spørsmål om stipendet kan rettes til kultursjef Beate Hjertager,
tlf 90619060, epost beate.hjertager@tynset.kommune.no


Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post