Åsnes kommunes støtteordninger

Åsnes kommune deler ut midler til utdanning, næringsutvikling og kultur. Se fanen "Støtteordninger" for mer informasjon om hva du kan søke på om du har tilknytning til Åsnes kommune.

Les mer om Åsnes kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (4)
logo
Ungdommens kulturstipend

Statutter for ungdommens kulturstipend i Åsnes kommune

1. Åsnes kommune kan hvert år dele ut ett eller flere kulturstipend til lovende utøvere innen en vid definisjon av kulturbegrepet. Prisvinneren skal bo i eller ha tilknytning til Åsnes kommune. Kulturstipendet skal stimulere unge talent til videreutvikling og økte ferdigheter innenfor sitt område.

2. Ungdommens kulturstipend består av et diplom / gjenstand.
Stipendet er på kr. 10.000 og kan reguleres ved oppstart av hver kommunestyreperiode.

3. Utvalg for kultur og oppvekst tildeler kulturstipend på bakgrunn av innkomne begrunnede søknader eller begrunnede forslag på kandidater. Utvalget for kultur og oppvekst kan selv fremme kandidater til kulturstipendet. Utvalget er ikke forpliktet til å dele ut stipend dersom de ikke finner kvalifiserte kandidater.

4. Søknaden skal inneholde opplysninger om hva stipendet skal brukes til og om mulig inneholde et enkelt kostnadsoverslag.

6. Åsnes Ungdomsråd har uttalelsesrett før saken sluttbehandles i Utvalg for samfunnsutvikling.

7. Ungdommens kulturstipend deles ut av ordføreren eller den han / hun bemyndiger.

8. Sak «Ungdommens kulturstipend» er unntatt fra offentligheten fram til utdelingen blir fortatt.

 

Søknad eller forslag sendes
post@asnes.kommune.no
eller Åsnes kommune, Rådhusgt.1, 2270 Flisa.
Kan også leveres i avdeling bibliotek og informasjon.

Privatpersoner
logo
Åsnes nærings- og utviklingsfond

Åsnes nærings- og utviklingsfond gir økonomisk støtte til etablering av ny næringsvirksomhet, til videreutvikling av eksisterende næringsvirksomhet og til å fremme samfunnsutvikling i Åsnes kommune. 

Fondet ble etablert i 2016. Kommunens medvirkning og aktive engasjement er en sentral forutsetning for utviklingen av næringslivet og bør skje i nært samarbeid med private aktører.

Har du planer eller prosjekter om næringsutvikling, kan du søke om støtte fra dette fondet. Fondet anbefaler at du tar kontakt med Solør næringshage AS for veiledning før søknaden skrives. Se nedenfor hva fondet kan gi støtte til.

Alle søknader om støtte fra Åsnes nærings- og utviklingsfond må fremmes via internettsiden www.regionalforvaltning.no . Der oppretter hver søker en unik profil. Søknaden skal inneholde bakgrunn for prosjektet, vise til presise og realistiske mål, gi oversikt over aktiviteter med framdriftsplan, ha vedlagt budsjett med kostnadsoverslag samt finansieringsplan.

 

Søknadsfrist

Det er fire søknadsfrister per kalenderår:

Søknadsfrist for tildeling i mars er 1. mars.
Søknadsfrist for tildeling i juni er 1. juni.
Søknadsfrist for tildeling i september er 1. september.
Søknadsfrist for tildeling i desember er 1. desember. 

Fondets styre møtes fire ganger i året i etterkant av søknadsfristene.

 

Hvem kan søke?

Støtte fra næringsfondet skal gå til bedrifter, samarbeid mellom bedrifter og nyetablerere i Åsnes kommune.

Næringsfondet kan nyttes til tiltak som har som formål å fremme næringsutviklingsarbeidet gjennom kommunal tilrettelegging og støtte til nyetableringer og videreutvikling av eksisterende bedrifter. Prosjekter som bidrar til å bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom skal prioriteres.

Den som søker støtte må være registrert med organisasjonsnummer i Enhetsregisteret.

 

Søknad:

Søknad sendes på søknadsskjema via regionalforvaltning.no

Les mer på kommunens hjemmesider:

https://www.asnes.kommune.no/tjenester/naring-og-landbruk/naringsutvikling/naringsfond/asnes-narings-og-utviklingsfond/

Bedrifter og næringsliv
logo
Emil Rennord Arnet og hustru Marie Arnet's legat

Legatets formål er å gi økonomisk støtte til trengende ungdom i Åsnes kommune som vil
utdanne seg i skogbrukstjeneste og utdannelse i nær beslektet skolegang - som f.eks
foredling av skogprodukter m.v. Legatet vil gi stipender til opphold, utlegg til skolemateriell og
utstyr ved skogskoler og til kurser ved praktisk utdannelse, studieopphold og læretid.

Søknadsskjema og opplysninger om søknadsfrister finner du på asnes.kommune.no

Privatpersoner
logo
Olga Melbys legat

Legatets formål er å gi bidrag til ungdom i Åsnes som er under videregående utdanning.
Bidraget gis til videregående skolegang og til videregående undervisning ved teoretiske
studier eller kurser for praktisk fagopplæring


NB! Søkere til flere legater får bare utdelt stipend fra ett legat. Underretning skjer bare ved
tildeling.


For å komme i betraktning må søknadsskjema være fullstendig utfylt og være levert i rett tid.
Søknad leveres inn på Åsnes Servicetorg eller sendes Olav Nordermoen, Kjølamoveien 19.
2270 Flisa

Søknadsskjema og informasjon om søknadsfrister finner du på asnes.kommune.no

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post