Foreningen for hjertesyke barn

Foreningen for hjertesyke barn er en medlemsorganisasjon, og består av 18 fylkeslag/kretslag delt inn i 5 regioner. De jobber med å ivareta interessene for barn og unge under 18 år med medfødt, tidlig ervervet eller genetisk hjertefeil, deres familier samt de som har mistet sitt hjertesyke barn.

Dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no. Informasjon er hentet fra ffhb.no

Les mer om Foreningen for hjertesyke barn
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
Støtteordninger (2)
logo
Lasselitens fond for hjertesyke barn

Lasselitens fond for hjertesyke barn deler to ganger årlig ut midler fra fondet. Søknadsfrist 1. mars og 1. september.

Stiftelsens formål

Stiftelsen har som ideelt formål i vid utstrekning å hjelpe hjertesyke barn og ungdom, herunder ved:

  • Å gi økonomisk støtte til hjertesyke barn og ungdom i forbindelse med hjerteoperasjoner og annen medisinsk behandling.
  • Å bidra med økonomisk støtte til forskning og kompetansebyggende tiltak relatert til hjertesykdommer hos barn og ungdom.
  • Å bidra økonomisk til utstyr og materiell til sykehusavdelinger for hjertesyke barn og ungdom, herunder leke- og aktivitetsutstyr.
  • Å bidra økonomisk til sosiale tiltak av enhver art for hjertesyke barn og undom og deres foreldre/foresatte.

Ønsker du å vite mer om ordningen, ta kontakt på tlf 23 05 80 00 eller e-post: ffhb@ffhb.no

Bedrifter og næringsliv
Privatpersoner
logo
Foreningen for hjertesyke barn forskningsstiftelsen

Fakta om stiftelsen:

• Den eneste stiftelsen som arbeider for forskning på hjertesykdom hos barn og voksne med medfødt hjertefeil.
• Initierer og fremmer forskning for å belyse og forbedre den totale livssituasjonen.
• Ønsker å vise vei mot et helhetlig menneskesyn og stimulerer til mer forsking.
• Samarbeider med ledende fagmiljøer.
• 40 år med erfaring og støtte til forskning.

Styret vil legge vekt på søknader med god faglig og vitenskapelig kvalitet som treffer forskningsstiftelsens formål, og som har en forventet nytteverdi på kort eller lang sikt.
Relevante fagområder innen barnekardiologi og kirurgi er prioritert i tillegg til problemstillinger innen det biopsykososiale feltet og innen utvikling og undervisning.
Styret imøteser derfor søknader både fra det medisinske, sykepleiefaglige, pedagogiske og psykologiske fagmiljøet.

Ønsket tematisk profil

Prosjekter med relevante problemstillinger innen:

• barnekardiologi og -kirurgi
• det psykososiale feltet
• barnehabilitering
• brukermedvirkning
• ungdomsmedisin
• etiske spørsmål

Faglig nivå og organisering

• Masteroppgaver med relevante temaer
• Doktorgrader og post doc-prosjekter
• Forskningsmiljøer som arbeider innen relevante felt
• Videreføring av prosjekter som tidligere har fått midler


Slik gjør du:

Bruk søknadsskjemaet du finner på ffhb.no/forskningsstiftelsen/
Send inn til forskningsstiftelsen@ffhb.no  
Eller send til Foreningen for hjertesyke barn Forskningsstiftelsen, Postboks 222 Sentrum, 0103 OSLO

Les mer her: https://www.ffhb.no/forskningsstiftelsen/

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Aktuelle utlysinger hos Foreningen for hjertesyke barn

F
Mer informasjon om Lasselitens fond for hjertesyke barn vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Lasselitens fond for hjertesyke barn.
Ikke spesifisert

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Foreningen for hjertesyke barn