Foreningen for hjertesyke barn

Foreningen for hjertesyke barn er en medlemsorganisasjon, og består av 18 fylkeslag/kretslag delt inn i 5 regioner. De jobber med å ivareta interessene for barn og unge under 18 år med medfødt, tidlig ervervet eller genetisk hjertefeil, deres familier samt de som har mistet sitt hjertesyke barn.

Dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no. Informasjon er hentet fra ffhb.no

Les mer om Foreningen for hjertesyke barn
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
Støtteordninger (2)
logo
Lasselitens fond for hjertesyke barn

Lasselitens fond for hjertesyke barn deler to ganger årlig ut midler fra fondet. Søknadsfrist 1. mars og 1. september.

Stiftelsens formål

Stiftelsen har som ideelt formål i vid utstrekning å hjelpe hjertesyke barn og ungdom, herunder ved:

  • Å gi økonomisk støtte til hjertesyke barn og ungdom i forbindelse med hjerteoperasjoner og annen medisinsk behandling.
  • Å bidra med økonomisk støtte til forskning og kompetansebyggende tiltak relatert til hjertesykdommer hos barn og ungdom.
  • Å bidra økonomisk til utstyr og materiell til sykehusavdelinger for hjertesyke barn og ungdom, herunder leke- og aktivitetsutstyr.
  • Å bidra økonomisk til sosiale tiltak av enhver art for hjertesyke barn og undom og deres foreldre/foresatte.

Ønsker du å vite mer om ordningen, ta kontakt på tlf 23 05 80 00 eller e-post: ffhb@ffhb.no

Private / enkeltpersoner
Bedrifter og næringsliv
logo
Foreningen for hjertesyke barn forskningsstiftelsen

Som pasientforening tar Foreningen for hjertesyke barn vare på medlemmenes interesser og behov. For å sikre mer kunnskap og bedre behandling, har foreningen tatt initiativ til en frittstående forkningsstiftelse som skal være mellomleddet mellom forskere og givere innen feltet.

Foreningen for hjertesyke barn Forskningsstiftelsen har som ideelt formål å inspirere til nye studier og å fremme forskning om hjertesykdom. Slik ønsker stiftelsen å belyse og forbedre den totale livssituasjonen for barn, unge og voksne som er født med hjertefeil – det det være seg medisinske eller psykososiale forhold, og for dem som mister et hjertesykt barn.

Foreningen for hjertesyke barn Forskningsstiftelsen ønsker å stimulere til mer forskning. Vi trenger studier som tar for seg fysiske, psykiske, sosiale og psykologiske aspekter, og ønsker på den måten å vise vei mot et helhetlig menneskesyn.

Les mer om hvordan du kan søke her: https://www.ffhb.no/forskningsstiftelsen/

Aktuelle utlysinger hos Foreningen for hjertesyke barn

F
Mer informasjon om Lasselitens fond for hjertesyke barn vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Lasselitens fond for hjertesyke barn.
Ikke spesifisert

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Foreningen for hjertesyke barn