Bindal kommunes støtteordninger

Bindal kommune tilbyr sine innbyggere flere priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Bindal kommune.

Les mer om Bindal kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Bindal - med vind i seglan
Støtteordninger (6)
logo
Kulturmidler

Lag og foreninger, der barn og unge deltar, kan søke om tilskudd til følgende formål relatert til Bindal:

• Idrett og friluftsliv.
• Barne- og ungdomsaktiviteter.
• Allment kulturarbeid (sang, musikk, dans, teater, kunst, husflid og øvrige kulturformål)
• Tiltak for funksjonshemmede.

Tildeling av kulturmidlene blir kunngjort i pressen i januar, med søknadsfrist 1. april. Søknadsfristen må overholdes.

Søknaden skal fremmes på eget skjema. Vedlagt skal følge regnskap for siste år, årsmelding, handlingsplan og budsjett for kommende år.

Tilskuddet kan ikke brukes til å finansiere et lags tilskuddspost til andre grupper. Tilskuddet skal brukes av søkeren.

Søknader til idrettsformål skal til uttalelse hos Bindal Idrettsråd. Søknader til musikkformål skal til uttalelse hos Bindal sang og musikkråd, eller lignende organ, dersom slikt finnes. Søknader til barne- og ungdomsaktiviteter skal til uttalelse hos Bindal ungdomsråd.

Les mer og søk elektronisk på bindal.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturpris

Bindal kommune ved formannskapet deler ut en Kulturpris. Prisen deles ut hvert år, dersom ikke annet blir bestemt.

Formålet med kulturprisen er å gi anerkjennelse til en person eller forening/lag som har utmerket seg ved sin innsats i kulturlivet i Bindal.

Prisen gis til vanlig til en person, men kan i spesielle tilfeller deles. Prisen kan også gis til en forening eller et lag.

Kulturprisen overrekkes av ordføreren, sammen med et diplom.

Formannskapet tildeler prisen etter innstilling fra oppvekst- og kultursjefen.

Prisen lyses ut i avisene og i kulturkalenderen med en frist for innsending av forslag til kandidater.

Send forslag til postmottak@bindal.kommune.no

Les mer på bindal.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Utstyrssentralen

Utstyrssentralen i Bindal er som et bibliotek. Her kan du som er innbygger i Bindal kommune låne sport- og friluftsutstyr helt gratis. Sentralen har mye utstyr, for alle sesonger. La ikke mangelen på eksempelvis telt, kano, redningsvest, ski eller pulk begrense deg.

Utstyrssentralens mål er å tilrettelegge så alle innbyggerne i kommunen kan være i mer aktivitet og prøve på nye aktiviteter. Vi har spesielt fokus på barn og unge. Utstyrssentralen har blitt til gjennom et samarbeid mellom Bindal kommune, Barne- og familiedirektoratet og Nordland fylkeskommune.

Utstyret får du låne i serviceavd. på rådhuset. Åpningstid: 10.00—15.00.
Tlf: 750 32 500 og e-post: postmottak@bindal.kommune.no

Les mer på bindal.kommune.no

Privatpersoner
logo
Sommerjobb for ungdom

Bindal kommune tilbyr sommerjobb for skoleungdom. Ungdom som fyller 17 år i søknadsåret, har førsteprioritet. Dersom det er få søkere kan det gis tilbud om jobb også til ungdom som fyller 16 år og 18 år.

Det gis tilbud om 2 uker sommerjobb pr. søker. Varigheten kan forlenges til 3 uker dersom det er få søkere.

Bedrifter i Bindal kommune kan søke om tilskudd på kr 2 000,- pr. uke pr. ungdom (maksimalt 2 uker). Bindal kommune vil videreformidle søkere til de bedrifter som søker om støtte. Dette så langt de økonomiske rammene tilsier det.

Les mer og søk elektronisk på bindal.kommune.no

Privatpersoner
logo
Tiltaksprisen

• Tiltaksprisen i Bindal kommune har som formål å stimulere til næringsutvikling eller andre positive tiltak for bosetting og utvikling i kommunen som omfatter miljø eller trivselstiltak

• Tiltaksprisen i Bindal kan tildeles bedrifter, organisasjoner eller enkeltpersoner som har vist initiativ og gjort en innsats utover det en kan forvente i tråd med formålet med prisen.

• Prisen kunngjøres i lokalpressen med forslagsfrist (bestemmes hvert år) og alle kan foreslå kandidater til prisen.

• Prisen skal bestå av et diplom underskrevet av ordfører og rådmann samt en sjekk på kr. 5000 som belastes næringsfondet.

• Formannskapet er jury for tiltaksprisen med rådmannen som saksbehandler. Prisen tildeles på formannskapets siste møte før årsskiftet dersom juryen finner verdige kandidater. Prisen utdeles av ordføreren ved en passende anledning.

Følg med på bindal.kommune.no for nominasjonsfrist.

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Næringsfond

Det kan søkes om tilskudd fra Bindal kommunes næringsfond i forbindelse med etablering av ny bedrift eller utvikling av eksisterende bedrift. Det kan blant annet søkes om støtte til investeringer.

Søknad til Bindal kommunes næringsfond må sendes via www.regionalforvaltning.no

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post