Leka kommunes støtteordninger

Leka kommune tilbyr sine innbyggere flere offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Leka kommune.

Les mer om Leka kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (3)
logo
Leka kommunes stipend

Til videreutdanning. Kan gis til kommunalt ansatte og andre fra kommunen som er ferdig med 3-årig videregående skole eller tilsvarende. Under ellers like vilkår skal den eller de som er etablert i kommunen prioriteres. Stipendiebeløp maksimalt kr 10.000 pr semester. En og samme person kan maksimalt tildeles kr 60.000. Utdeling er avhengig av årsbudsjett.

Ta kontakt med kommunen for mer informasjon.

Privatpersoner
logo
Næringsfond

Næringsfondets formål:

- Legge til rette for økt bærekraftig verdiskapning gjennom næringsutvikling og nyetablering

- Skape innovasjon

- Bidra til å beholde samt skape nye arbeidsplasser

Prioriterte næringspolitiske satsingsområder fram mot 2023:

- Norges Geologiske Nasjonalmonument

- Landbruk

- Marine næringer, samt fiskeri

- Reiseliv

Næringsfondet vil være ett av flere virkemidler Leka kommune ønsker å benytte i å oppnå de næringspolitiske målsettingene.

Leka kommune ønsker å bidra til å skape 30 nye private arbeidsplasser innen 2023, og har derfor besluttet å bruke næringsfondet aktivt for å bidra til at denne målsettingen oppnås.

Midlene i fondet vil rettes spesielt mot prosjekter som støtter Leka kommune sine satsingsområder, nærmere omtal i kommunens strategiske næringsplan.

Retningslinjer for kommunalt næringsfond finner du på leka.kommune.no.

Søknad:

Søknadsskjema finner du elektronisk på leka.kommune.no. Ved søknader til Leka kommunes næringsfond skal dette søknadsskjema brukes. 

Alle felt skal fylles ut. I retningslinjene vil du finne hva som politisk er prioritert i perioden. 

Trenger du veiledning/hjelp, ta kontakt med næringskonsulent.

Les mer på leka.kommune.no.

Bedrifter og næringsliv
logo
Næringsutvikling

Velkommen med nye prosjekter og nye etableringer! Ønsker du å starte opp din egen bedrift, eller har du planer om å utvikle bedriften din? Da kan kommunen være en støttespiller for deg.

Vi ønsker å stimulere til at flere etablerer seg i regionen. Leka Kommune vil være en næringsvennlig kommune, og vil gjerne bidra i arbeidet med å utvikle ditt forretningskonsept og etablering av virksomhet, alene eller i fellesskap med flere.

Hva tilbyr vi?

Tjenestene vi tilbyr omfatter blant annet: 

- Behandling av søknader om tilskudd fra det kommunale næringsfondet

- Oversikt over andre støtteordninger og hjelp til å finne fram til riktig ordning å søke på

- Rettledning til søkere i søknadsprosessen og ved utarbeidelse av forretningsplan

- Formidle kontakt til etablereropplæring

- Formidle kontakt til andre deler av den kommunale virksomheten

- Formidle kontakt til for eksempel regnskapsfører, revisor, konsulentfirma, utviklingsmiljø osv.

- Deltakelse i ulike næringsrettede utviklingsprosjekter

Kommunen vil kunne gi deg som etablerer støtte på ulike trinn i etableringsprosessen, blant annet:

- Informasjon om tiltaksapparat, inkludert tilskuddsordninger og kontaktpersoner

- Formidle kontakt samt delta på møter for å bidra til framdrift

- Gi veiledning i arbeid med forretningsplaner og evt. søknader om tilskudd

- Bistå i arbeidet med å finne egnede lokaler og arealer

Ta kontakt med oss så skal vi hjelpe deg på veien mot ny bedrift!

Søknadskjema til kommunalt næringsfond kommer her i løpet av uke 25. 

Les mer og finn nyttige lenker på leka.kommune.no.

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post