Tvedestrand kommunes støtteordninger

Tvedestrand kommune tilbyr sine innbyggere flere legat, stipend og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Tvedestrand kommune.

Les mer om Tvedestrand kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
Støtteordninger (3)
logo
Jarls Ungdomsfond

Jarls ungdomsfond for idrett og kultur er et ikke-kommunalt fond som gir en mulighet for private og bedrifter til å støtte opp under kulturtilbud i kommunen med et særlig fokus på aktivitet til ungdom mellom 13 og 18 år.
Årlig søknadsfrist er 15. mars. 

Søkere kan være lag, foreninger, organisasjoner og enkeltpersoner som tilgodeser kultur- og idrettstiltak til ungdom og unge (13-18 år) som vil videreutvikle sitt talent innen idrett, kunst og kultur. Søker må ha tilhold i Tvedestrand. 

Søknadsskjema og fondets vedtekter finner du på tvedestrand.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tvedestrand by og omegns legat for sosialt, humanitært og kulturelt arbeid

Virksomheten ble stiftet 8. november 2016, og blir administrert fra Tvedestrand kommune.

Stiftelsen formål er å gi støtte til sosialt, humanitært og kulturelt arbeid i lag og organisasjoner i Tvedestrand Kommune. Tildeling skjer etter skjønnsmessig vurdering.

Utdeling av midler skjer etter offentlig utlysning i lokalavisen og å kommunens nettside der søknadsfrist opplyses.

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturmidler

Kommunale tilskudd til kulturarbeid blir gitt til kulturorganisasjoner som driver kontinuerlig virksomhet i kommunen og har som primær oppgave å drive kulturarbeid.


Mange aktører er direkte inne på kulturbudsjettet, mens idrettslag må søke kulturmidler årlig på eget skjema. Idrettsrådet skal ha anledning til å uttale seg før fordeling av kulturmidler til idrettslag.


Kulturmidlene er underlagt kommunerevisjonen som kan kontrollere riktigheten av de opplysninger som organisasjonen oppgir til kommunen.

Søknadsskjema finner du på tvedestrand.kommune.no

Utfylt søknadsskjema sendes til Tvedestrand kommune, postboks 38, 4901 Tvedestrand eller post@tvedestrand.kommune.no 


 
Søknadsfrist er 15. mai det enkelte år.

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger

Aktuelle utlysinger hos Tvedestrand kommunes støtteordninger

T
Mer informasjon om Tvedestrands smålegater og Smiths og Brahdes legater vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Tvedestrands smålegater og Smiths og Brahdes legater.
Ikke spesifisert Tvedestrand

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post