Vågå Kommunes legat og støtteordninger

Vågå kommune tilbyr sine innbyggere flere fond, legat og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Vågå kommune.

Les mer om Vågå Kommunes legat og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (4)
logo
Legata I Vågå Kommune

Tildeling av midlar  skal bidra til sosial utjevning og/eller støtte til høyere praktisk, estetisk eller akademisk utdanning for personar bosatt i Vågå kommune.


Stifta 10.03.2015 ved samanslåing av følgjande legat:
• Magna Kristine og Einar Wilhelm Ballestads stiftelse
• Anna og Conrad Carlsens legat
• Gunhild Svares legat
• Ole Håkenstad og hustrus legat
• Øystein Brattlands legat

§1 Legatets namn er "Legata i Vågå kommune"

§2 Formål: Tildeling av midlar frå legatet skal bidra til sosial utjamning og/eller støtte til høgare praktisk, estetisk eller akademisk utdanning for personar busette i Vågå kommune

§3 Styret: Medlemmar i Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg, 7 personar, er legatstyre

§4 Grunnkapital: Stiftelsens grunnkapital er kr 1.091.118,02 pr 31.12.2013. Den samla grunnkapitalen på kr 1.091.000 er urørleg.

Du finn søknadsskjema på vaga.kommune.no

Legatet har søknadsfrist 1. februar kvart år

Privatpersoner
logo
Terje Bronkens minnefond

Minnefondet er for ungdom fra Vågå som tar musikkutdanning. 

Legatet har søknadsfrist 1. februar kvart år.


Du finner søknadsskjema på vaga.kommune.no

Privatpersoner
logo
Kommunalt næringsfond

Alle bedrifter med adresse i Vågå, eller som planlegg å etablere verksemd i Vågå, kan søkje om støtte frå kommunalt næringsfond.

Målsetjinga med næringsfondet er å styrke næringslivet og busetjinga i kommunen gjennom å fremme etableringa av ny verksemd og vidareutvikling av eksisterande næringsliv. Som hovudmålsetning skal næringsfondet bidra til:

  • Etablering av ny verksemd
  • Bedriftsutvikling og vekst i eksisterande verksemd/næringsliv
  • Samarbeidsprosjekt mellom to eller fleire verksemder

 

Søknader til næringsfondet vert handsama fortløpande gjennom året. Det skal søkjast elektronisk via regionalforvaltning.no

 

Meir informasjon finn du heimesida til Vågå kommune:

https://www.vaga.kommune.no/tenester/naringsliv-og-landbruk/naringsliv/naringsfond/

Bedrifter og næringsliv
logo
Kulturmidlar

Lag og organisasjonar som driv aktivt kulturarbeid innanfor det utvida kulturomgrepet, kan søkje Vågå kommune om kommunalt tilskot / kulturmidlar. 

 
Søknadsskjema er utlagt på servicetorget i kommunehuset vaga.kommune.no

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post