Peder Smedvigs Stipendiefond

Peder Smedvigs Stipendiefond har siden 1992 utdelt over hundre stipender til studenter som tar høyere utdanning i utlandet. Intensjonen med stipendiefondet er å inspirere til at flere tar tilleggsutdannelse i utlandet. Det er stifterens egen erfaring at utenlandsstudier ikke bare bidrar til faglig utvikling, men også til personlige erfaringer og utvikling av språkferdigheter i møte med andre studiekulturer. Gjennom hensiktsmessig og langsiktig forvaltning har fondets grunnkapital blitt opprettholdt i 25 år, slik at vi fremdeles kan yte økonomisk støtte til studenter.
Under forutsetning av at det melder seg kvalifiserte søkere, vil Peder Smedvigs Stipendiefond for det enkelte studieår, utdele et antall stipendier av størrelse inntil kr 100 000,-

Ifølge stiftelsens statutter skal det ytes bistand for videreutdannelse i utlandet til studenter som har fullført en universitetsutdannelse (eks. Bachelor) i Norge eller utlandet. Det forutsettes at videreutdannelsen tar sikte på å oppnå Master's Degree, PhD eller tilsvarende nivå. Stipendet ytes kun til heltidsstudier som varer minst ett studieår og som fører fram til avsluttende eksamen. Det er krav om at søkerne må bo permanent i utdanningsinstitusjonens respektive land hele studietiden. Det er mulig å søke og få innvilget nytt stipend dersom man tidligere har mottatt stipend fra stipendiefondet. Stipendet vil bli utdelt i månedlige eller kvartals- vise utbetalinger. I forbindelse med utbetalingen kreves det legitimasjon for at stipendet anvendes på den forutsatte måten. Etter endt utdannelse skal stipendmottakeren avgi en skriftlig beretning om studiet til styret. Alle søkere som oppfyller kravene, og oppfyller formkrav til søknad vil bli vurdert.

Les mer om Peder Smedvigs Stipendiefond
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (1)
logo
Peder Smedvigs Stipendiefond

Alle ambisiøse og kvalifiserte studenter oppfordres til å søke om økonomisk støtte fra Peder Smedvigs Stipendiefond. Vi oppfordrer spesielt studenter med tilhørighet til Stavanger og Rogaland, samt dem som studerer innen finans og økonomisk-administrative fag om å søke.

Det forutsettes at videreutdannelsen tar sikte på å oppnå Master Degree, Phd eller grad med tilsvarende nivå ved velrennomert læreanstalt. Stipendium ytes kun til heltidsstudier som fører frem til avsluttende eksamen/oppgave, og studievarigheten skal være minimum ett år.

Søkere som tar sikte på utdannelse i andre verdensdeler enn Europa gis preferanse. Videre har søkere fra Stavanger/Rogaland, under ellers like forutsetninger, preferanse og søkere i aldersgruppen 20-35 år foretrekkes.

Under forutsetning av at det melder seg kvalifiserte søkere, vil Peder Smedvigs Stipendiefond for det enkelte studieår, utdele et antall stipendier av størrelse inntil kr 100 000,-.


Les mer på smedvig.com

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Peder Smedvigs Stipendiefond