Målselv kommunes støtteordninger

Beskrivelse kommer snart — dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no.
Les mer om Målselv kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (3)
logo
Sigrid og Alf Løvbergs fond

Det deles ut stipend til personer fra Målselv kommune som går på høyere utdanning.
Søkere må ha bestått den fullstendige videregående skole.

Søknadsskjema fås ved henvendelse til kommunen.

Private / enkeltpersoner
logo
Haldis og Collin Eriksens minnefond

Haldis og Collin Eriksens oppretta i 1991 et minnefond med følgende formål:

Fondet skal engang i året gi støtte til utdanning for fysisk funksjonshemmede med bostedsadresse Målselv kommune. Dersom det noen år ikke skulle være slike under utdanning, kan støtten gis som stimuleringstiltak for funksjonshemmede barn og ungdom, generelt i kommunen.

Fondet gir altså støtte til utdannings- og stimuleringstiltak både individuelt og til grupper.

Det kan deles ut inntil kr 10 000.

Søknad sendes
Haldis og Collin Eriksens minnefond
Målselv kommune
Mellombygdveien 216
9321 Moen

Eller på e-post: postmottak@malselv.kommune.no

Søknadsskjema kan fås ved henvendelse til serviceavdelinga.

 

Organisasjoner og foreninger
Private / enkeltpersoner
logo
Ungdommens kulturpris og Ungdommens inspirasjonspris

Målselv kommune ved Målselv ungdomsråd kan hvert år dele ut 2 priser.
Kulturprisen består av et prisbevis og en pengegave pålydende kr.2 500,- samt kr 2 500,- som
prisvinner deler ut til et lokalt ideelt formål. Sparebanken1 Nord-Norge, Bardufoss sponser prisene.

Formålet med prisene er å løfte frem ungdommens innsats og initiativ, og skal tjene som inspirasjon
og motivasjon, for videre innsats og arbeid som omfattes innen kultur-, idrett- og organisasjonslivet.
Styret i Målselv ungdomsråd avgjør hvert år om prisen skal deles ut og hvem den skal tildeles.
Avgjørelse baseres på årets innkomne og /eller egne forslag. Det er ikke anledning til å søke om
prisen. Det sendes ut informasjon til alle elevråd ved kunngjøring av frist for innsending.
Begge prisene kan gis til enkeltpersoner som har vist eksemplarisk innsats innen kultur, idrett, eller
organisasjonsliv, og som i særlig grad har utmerket seg, enten som utøvende eller som leder eller
trener. Prisen kan bare utdeles en gang til hver person. Øvre aldersgrense er 20 år. Nedre aldersgrense
er i utgangspunktet 14 år, men kan i enkelttilfeller vurderes satt lavere.

Frist for innsending av forslag er 1.juni. Informasjon sendes elevrådene. 

Forslagene må være begrunnet og sendes til Målselv kommune, Kommunehuset, 9321 MOEN eller
per e-post til postmottak@malselv.kommune.no .

Private / enkeltpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post