Averøy kommunes støtteordninger

Averøy kommune deler ut midler til blant annet kultur og næringsutvikling. Se fanen "Støtteordninger" for mer informasjon om hva du kan søke på om du har tilknytning til Averøy kommune.

Les mer om Averøy kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (4)
logo
Kulturmidler

Retningslinjer: 


Formål
Averøy kommune yter tilskudd til kulturarbeid i tråd med lokale retningslinjer. Formålet er å stimulere eksisterende og nye kulturaktiviteter i kommunen.

1. Hvem kan få tilskudd
Kommunalt tilskudd til kulturarbeid gis til lag, foreninger og organisasjoner i Averøy kommune som i hovedsak har aktivitetstilbud for barn og unge. Organisasjonen må være registrert med organisasjonsnummer. Det gis ikke tilskudd til enkeltpersoner, religion og livssynsorganisasjoner og organisasjoner som gir pengegaver til eksterne hovedorganisasjoner.

2. Ulike typer tilskudd
Driftstilskudd Driftstilskudd fordeles etter antall medlemmer under 18 år. Anleggstilskudd 70 % fordeles likt mellom idrettslag med egne anlegg. 30 % fordeles mellom idrettslag med egne anlegg i forhold til antall medlemmer under 18 år

3. Krav til søknaden og søknadsfrist
Tildeling av drifts- og anleggstilskudd skjer én gang i året, med søknadsfrist 10. april. Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Siste årsmelding og revidert regnskap skal være vedlagt.

4. Generelt
Alle som mottar kommunalt tilskudd til kulturarbeid i Averøy må akseptere ordningen med ledsagerbevis.

Les mer og finn søknadsfrist på averoy.kommune.no

 
 
 

Organisasjoner og foreninger
logo
Kommunalt næringsfond

Enkeltpersoner og bedrifter i Averøy kommune kan søke om økonomisk støtte. Prosjektene må komme inn under retningslinjer for kommunalt fond i Averøy, samt være i tråd med kommunale planer og strategier. Søknader blir behandlet fortløpende av næringsutvalget.


Kommunalt næringsfond er basert på kommunens egne avsatte midler og tildeling av regionale utviklingsmidler fra Staten via Møre og Romsdal fylkeskommune.

Hvordan søker du?
Søknad sendes via nettstedet Regionalforvaltning.no

I tillegg til søknad, må budsjett for prosjektet vedlegges. Etter gjennom­føringen kreves rapport over bruk av midler før utbetaling av tilskuddet.

Les retningslinjer på averoy.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
Privatpersoner
logo
Kontantkassa

Gjelder søknad om tilskudd til kontingent, turneringer, cup, leir, lommepenger og/eller utstyr til barn og unge fra 6 -18 år, for deltakelse i fritidsaktiviteter.


Det gis inntil kr 2400,- i tilskudd per person per år. De som søker vurderer om familien er i en slik situasjon at de ikke kan dekke dette selv. 


Søknaden skal fylles ut og signeres av to personer tilknyttet barnet/ungdommen det søkes om støtte til. NB Familien selv kan ikke søke.

Bruk kommunens skjema når du skal søke:

https://www.averoy.kommune.no/_f/p1/i8b231ffd-3b31-48fc-9a3e-1b7f540cedda/kontantkassa-soknadskjema.pdf

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Stipendordning for sykepleierstudenter

Averøy kommune tilbyr nå en stipendordning for sykepleierstudenter og nyutdannede sykepleiere.


Stipendordningen gjelder for 2. og 3 års sykepleierstudenter eller nyutdannede sykepleiere.


Les mer om stipendordningen her:

https://www.averoy.kommune.no/_f/p1/i74e65355-2839-416d-af0e-c634666a760c/brosjyre-stipendordning-sykepleierstudenter-2-002.pdf

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post